Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Fagleder innen lisensforvaltning

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
3 desember 2023

Forsvarssektoren står overfor en omfattende digitalisering og modernisering. Den raske utviklingen av ny teknologi endrer måten vi arbeider på og åpner opp for nye muligheter. Derfor blir sikkerheten til informasjons- og kommunikasjonstjenester, både i operative scenarioer og i vårt daglige arbeid, viktigere enn noensinne. Forsvarsmateriell (FMA) skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Besitter du evnen til å være svært strukturert, proaktiv og dyktig i å koordinere samt følge opp leveranser?  Er du en person med grundig forståelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og innehar samtidig spesialisert kompetanse innen programvarelisenser og skytjenester? 

Da kan Forsvarsmateriell tilby en spennende og utfordrende stilling som Fagleder lisensforvaltning.

I rollen som senioringeniør og fagleder for lisensforvaltning vil du være primært ansvarlig for å sikre at Forsvaret og Forsvarsmateriell alltid opererer med korrekte lisenser i samsvar med gjeldende brukervilkår. Du vil også ha ansvaret for styring og avhending av programvarelisenser, samt bidra som kravstiller ved anskaffelse av lisenser og arbeide mot kostnadseffektive løsninger for Forsvaret. I denne posisjonen vil du lede et sterkt og dyktig team som er dedikert til kunnskapsdeling og gjensidig støtte.

Arbeidsoppgaver

 • Lede lisensteamet: Ha ansvar for organisering og styring av lisensporteføljen
 • Sikre at Forsvaret og FMA til enhver tid er riktig lisensiert: Overvåke og håndtere lisenser for å sikre at de til enhver tid er i samsvar med organisasjonens behov og retningslinjer
 • Bidra som kravstiller ved anskaffelser/utlysninger: Delta i prosesser knyttet til anskaffelser og utlysninger, og klargjøre lisenskrav
 • Bidra i kontraktsforhandlinger med leverandører/produsenter: Delta aktivt i forhandlinger for å sikre gunstige lisensvilkår og betingelser
 • Forvalte Forsvaret og FMA sine programvarelisenser og tilknyttede avtaler: Administrere og opprettholde organisasjonens portefølje av programvarelisenser og relaterte avtaler
 • Oppfølging av Forsvarets- og FMA sine lisens- og skyleverandører: Sørge for jevnlig oppfølging av leverandører for å sikre at lisensieringsavtaler blir overholdt
 • Bidra til kostnadsoptimalisering av Forsvarets løsninger: Identifisere og implementere tiltak for å optimalisere kostnadene knyttet til lisensiering og IT-løsninger

Vi benytter kontinuerlig forbedring og smidig som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelorgrads nivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Lang relevant erfaring
 • God generell IT forståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO secret
Det er en fordel, men ikke et krav, om du har:
 • Ledererfaring
 • Erfaring med å jobbe i Team
 • Erfaring med lisensforvaltning
 • Erfaring med anskaffelser innen offentlig sektor
 • Erfaring med avtaleforvaltning
 • Erfaring med leverandøroppfølging
 • Kunnskap om Forsvarssektoren.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk  
 • God samarbeidsevne, og liker å jobbe i team 
 • Evne til å koordinere fagområdet på en effektiv måte   
 • Du er kvalitetsorientert og leveransedyktig

Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Samarbeid med kompetente kolleger, både sivile og militære, i en utfordrende og inspirerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Gode parkeringsmuligheter, samt gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1181 senioringeniør i lønnsspenn kroner 692 400 til 870 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

(Ved intern omdisponering, vil det bli ledig en stilling som 1087 overingeniør i lønnsspenn 584 500 til 720 100 pr. år. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Krav til stillingen vil være som utdanning på bachelornivå, kunne sikkerhetklareres til Hemmelig og NATO secret, samt ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk, ønskede kvalifikasjoner vil være som beskrevet ovenfor.)

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
3 desember 2023
For mer informasjon, kontakt
Roar Volden
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 91347642

Søk på stillingen på Webcruiter!