Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Fagleder materiellforvalting og logistikk

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
8 juni 2023

Forsvarsmateriell søker fagleder for vårt nyopprettede materiellteam. Vi ser etter deg som strukturert, proaktiv og flink til å koordinere og følge opp leveranser. Har du IT-utdanning eller relevant erfaring fra IT-bransjen, samt kunnskap om og interesse for informasjonssystemer med fokus på materiellforvaltning/logistikk? Da kan vi tilby deg en utfordrende og spennende stilling som fagleder for vårt applikasjonsteam. 

Som senioringeniør og fagleder for IKT-materiell vil du blant annet få ansvaret for å ressurssette, koordinere og prioritere oppgaver for et sterkt fagteam med ansvar for IKT-materiell tilknyttet plattformområdet. Du vil også være ansvarlig for å tilrettelegge for kompetanse- og videreutvikling av materiellteamet, samt dokumentere og rapportere fremdrift. 

Ved internt opprykk kan det bli ledig stilling som materiellforvalter, kode 1087 overingeniør. 

IKT-kapasiteter utruster Forsvaret og forsvarsektoren med IKT-løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig lede materiellteamet 
 • Ressurssette, koordinere og prioritere oppdrag 
 • Tilrettelegge for kompetansedeling og -utvikling innad i teamet
 • Utrede og rådgi innenfor fagområdet 
 • Etablere krav, godkjenne, kontrollere og avvikshåndtere
 • Utarbeide dokumentasjon til sikkerhetsgodkjenning, bruk og vedlikehold 
 • Bidra til kostnadseffektivitet 
 • Bidra med teknisk kompetanse i prosjekter 
 • Lede plattformavdelingens materiellstyringsprosess 

Vi benytter smidig arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen relevant fagretning (for overingeniør: Utdanning på bachelornivå)
 • Annen utdanning og/eller lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret 

Ønskelig 

 • Fem års erfaring innenfor relevant fagretning 
 • Erfaring med ledelse 
 • Erfaring med materiellforvaltning 
 • Erfaring med bruk av SAP 
 • Kunnskap om Forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk   
 • Har teamkompetanse og evne til å samarbeid med andre    
 • Evne til å koordinere fagområdet på en effektiv måte    
 • Du er kvalitetsorientert og leveransedyktig 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør 1181, lønnsspenn kroner 692 400 til 870 900 brutto pr. år. (For overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 584 500 til 720 100.) Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på
Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.   

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
8 juni 2023
For mer informasjon, kontakt
Roar Volden
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 91347642

Søk på stillingen på Webcruiter!