Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Fagleder/senioringeniør - initiell luftdyktighet og design (EMAR21)

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
12 desember 2021

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, anskaffer og forvalter dem.

Teknologiavdelingen i FMA Luftkap er den primære tekniske fagkompetansen i alle faser av anskaffelsesprosjektene. Teknologiavdelingen omsetter brukerens behov til tekniske og funksjonelle kravspesifikasjoner, følger opp under utvikling, produksjon og deltar i evaluering av produktene før driftssetting. I tillegg utvikler avdelingen egne modifikasjoner og reparasjonsrunder rammen gitt av European Military Airworthiness Requirements (EMAR) 21 for å gjøre flyene egnet til de oppdragene det er satt til å løse.  

Seksjon for Initiell luftdyktighet og design leder design og produksjonsarbeid for alt materiell i Luftkapasiteters portefølje og skal rasjonalisere arbeidsprosessene, sørge for at disse blir skreddersydd til de oppgaver avdelingen må løse, og forbedre effektiviteten. Oppdragene defineres i form av prioriterte arbeidspakker fra Prosjektavdeling og Systemavdeling samt myndighetsoppgaver på vegne av militær luftdyktighetsmyndighet MAA-NOR.  Seksjonen skal til sammen dekke følgende fagområder: Fixed Wing Aircraft, Rotary Wing Aircraft, Motor/Propeller/APU. Til å ivareta disse oppgavene søker vi nå en motivert medarbeider. 

Arbeidsoppgaver

 • Inneha EMAR 21 CoA Form 4-rolle som Deputy Chief of Office of Airworthiness i FMA Luftkapasiteters Design Organisation
 • Kravsette og veilede designarbeid i teknisk avdeling med spesielt hensyn til sertifisering av luftdyktighetskrav (sertifiseringsplaner) og kvalifisering av ytelseskrav
 • Veilede gjennomføring av arbeidspakker i teknisk avdeling for validering av andre designorganisasjoners og -myndigheters sertifisering og kvalifiseringsarbeid
 • Arbeidsoppgaver knyttet til overvåking av system safety (materiellsikkerhet) og luftdyktighet på fly- og våpensystemer gjennom etablerte planer og relevante forum i inn- og utland
 • Delta i utarbeidelse og ajourhold av seksjonens prosess- og prosedyrebeskrivelser i henhold til enhver tid gjeldende regelverk
 • EMAR 21 er et sentralt regelverk og er under implementering i teknisk avdeling. Arbeidet ledes av seksjon for initiell luftdyktighet og design (arbeidsgruppe)

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Godkjent ingeniørutdanning (bachelor, det er ønskelig med master) innen flyteknikk/maskin/elektro/elektronikk eller relevant fagområde
 • Kunnskap om luftdyktighetsregelverk
 • Nyere kunnskaper om relevant teknikk innen flybransjen vil bli vektlagt
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret.  

Det er ønskelig med: 

 • Erfaring fra forsvarssektoren
 • Kompetanse/erfaring med EMAR 21/EASA Part 21 relaterte arbeidsoppgaver
 • Erfaring med prosjektarbeid/prosjektledelse
 • Erfaring fra selvstendig ingeniørarbeid

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Du kan vise til gode rutiner, du evner å jobbe selvstendig, og setter deg klare mål for arbeidet ditt
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 650.300 til kroner 825.900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
12 desember 2021
For mer informasjon, kontakt
Mads Berg
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 92059002
E-post: meberg@u.mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!