Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Faglig leder Integrert Logistikkstøtte

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
9 oktober 2022

Ønsker du å lede og utvikle fagområdet ILS?  

Maritime Kapasiteter ønsker å forbedre og videreutvikle fagområdet slik at vi stadig gjennomfører mer effektive og bedre prosjektanskaffelser og forvaltning av Sjøforsvarets materiell.

Vi søker etter en erfaren fagperson og dyktig faglig leder for fagområdet integrert logistikkstøtte (ILS), hvor du skal bidra til nettopp dette.  

Vi har også lyst ut 2 andre ledige stillinger innen ILS-fagområdet som en del av denne satsingen.

Du får muligheten til å påvirke og videreutvikle metoder og systemer for ILS innenfor et bredt spekter av maritimt materiell.  Materiellsystemene er meget komplekse, og  inkluderer fregatter, korvetter, kystvaktfartøy, samt andre fartøyer og materiell som Sjøforsvaret benytter.

Du vil inngå i et dynamisk team innen ILS og driftsstyringssystemer som arbeider svært tett med dyktige prosjektledere, prosjektmedarbeidere og fagspesialister innenfor både våpensystemer og skipstekniske systemer. 

Om Forsvarsmateriell og Maritime Kapasiteter:

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell Maritime Kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.    

Arbeidsoppgaver

Faglig ledelse:

 • Være faglig leder for og lede utviklingen av området Integrert Logistikkstøtte (ILS) knyttet til anskaffelse av maritimt materiell
 • Sørge for faglige avklaringer innen ILS-området og legge føringer for hvordan ILS implementeres i anskaffelsesprosjekter
 • Utvikle metoder og prosesser for kravstilling, verifikasjon og implementering av ILS-leveranser
 • Støtte materiellprosjekter med ILS-kompetanse i samarbeid med seksjonssjefer
 • Være Maritime kapasiteters representant innen ILS i relevante fora

Saksbehandling innen ILS-feltet:

 • Støtte materiellprosjekter som saksbehandler ILS
 • Utvikle drifts- og vedlikeholdskonsepter for maritimt materiell
 • Bidra til å sikre god materielldatakvalitet i Forsvarets Integrerte Forvaltningssystem, herunder idriftsetting, forvaltning og avvikling av materielldata
 • Delta i arbeidet med å utvikle løsninger for drift og vedlikehold, med særlig fokus på integrerte prosesser, teknisk ledelse, vedlikehold og forsyning
 • Bistå i opplæring av personell innen materielldataforvaltning

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Stillingen medfører ikke personalansvar.

Du må regne med å fordele tiden likt mellom faglig ledelse og saksbehandling innen ILS-feltet.

Kvalifikasjoner

 • Fullført utdanning på bachelornivå
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med anskaffelse eller forvaltning av teknisk materiell
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG og NATO SECRET

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Fullført utdanning på masternivå
 • Erfaring med faglig ledelse
 • God forståelse for tekniske virksomheters kompleksitet mht. forvaltning og vedlikehold
 • Relevant erfaring med forvaltning av teknisk materiell og vedlikeholdsprogrammer i ERP-systemer (SAP, IFS eller tilsvarende)
 • Opplæringserfaring
 • Erfaring med bruk av Office-pakken

Personlige egenskaper

 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du er flink til å lede og motivere dine medarbeidere og viser gjennomføringsevne innenfor faglig ledelse
 • Du er opptatt av utvikling og du evner å identifisere og implementere nye måter å løse oppgaver på
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som stillingskode 1181 Senioringeniør, lønnsspenn kroner 661 400 til 839 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Maritime Kapasiteter har nå lyst ut 3 ledige stillinger innen ILS-fagområdet. Du kan finne de to andre stillingene ved å søke etter Maritime Kapasiteter og ILS på finn.no.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
9 oktober 2022
For mer informasjon, kontakt
Rune Evjen
Tittel: Overingeniør
Telefon:
E-post: ruevjen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!