Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Flyingeniører

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
7 juni 2023

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte militære flyflåter. Når Norge nå kjøper og innfaser nye P-8 overvåkningsfly og maritime helikopter, er det Forsvarsmateriell (FMA) luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem. Disse militære luftfartøyene skal bidra til situasjonsforståelse for politiske og militære myndigheter, samt opprettholdelse av norske suverene rettigheter, territoriell integritet og politisk handlefrihet - i sum bidra til forsvar av Norge.

CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization) har overordnet ansvar for alle aspekter av kontinuerlig luftdyktighet og eierskapsforvaltning av de ulike luftsystemene i et levetidsperspektiv. I tillegg skal CAMO bidra til luftfartøyenes operative kapasitet for å kunne løse pålagte oppgaver for eksempel innen søk og redning samt militære oppdrag.

Vi søker nå inntil 5 CAMO flyingeniører i stillinger som over- eller senioringeniør. Din kompetanse og erfaring er avgjørende for hvilkens stilling du vil vurderes mot.

Du vil videre identifisere, etablere avtaler med og følge opp vedlikeholdskilder, ivareta overordnet konfigurasjonsansvar og -styring, foreslå modifikasjoner, samt utgjøre et bindeledd til flyprodusent og designorganisasjoner (US Navy). For å bygge relasjoner og løse oppgavene avholdes møter og kurs både nasjonalt og internasjonalt. 

Kompetanse innen avionikk vil vektlegges. Nyutdannende oppfordres til å søke!

Arbeidsoppgaver

 • Inneha rolle og utføre oppgaver som flyingeniør i CAMO med ansvar for konfigurasjonsstyring
 • Vurdering og implementering av vedlikeholdsdata og godkjente/sertifiserte tekniske produkter som sikrer opprettholdelse av den kontinuerlige luftdyktigheten
 • Ansvar for forvaltning av materiell innen eget ansvarsområde iht regelverk i forsvarssektoren, samt støtte til øvrige drift og planleggingsoppgaver i CAMO
 • Bidra til at flyene har operative oppdragssystemer
 • Bidra i prosjekter og arbeidsgrupper innen eget fagområde
 • Noe reisevirksomhet innenlands og utenlands må påregnes

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdannelse på bachelornivå innen avionikk, elektronikk eller tilsvarende fagkrets, søkere som er under utdanning og fullfører sin utdanning sommeren 2023 vil bli vurdert, søkere med annen teknisk flyfaglig utdanning samt relevant erfaring vil bli vurdert
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må minimum kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Ønskelig:

 • Erfaring fra forsvarssektoren
 • Flyteknisk erfaring fra Luftforsvaret eller sivil luftfart
 • Kompetanse og erfaring med EMAR eller EASA-regelverket

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeids- og vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Du kan vise til gode rutiner, du evner å jobbe selvstendig, og setter deg klare mål for arbeidet ditt
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningsfasiliteter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som:

Senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 692 400 til kroner 870 900 brutto pr. år og overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 584 500 til kroner 720 100 brutto pr. år. Din kompetanse er avgjørende for hvilken stilling og stillingskode som tilbys. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

FMA luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller, tidligst innen 2026. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
7 juni 2023
For mer informasjon, kontakt
Jens Petter Naasen Karlberg
Tittel: Seksjonssjef/fleet manager
Telefon: 63808310

Søk på stillingen på Webcruiter!