Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Førstekonsulent materielldata

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
1 oktober 2023

Har du kunnskap om og interesse for maritimt materiell, og ønsker å jobbe med materielldata slik at materiellet vårt blir godt beskrevet i ERP-systemet ?

Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter ønsker å øke kapasiteten innen fagområdet dokumentasjon og materielldata, slik at informasjonen som beskriver materiellet kan brukes av andre til drift, vedlikehold og etterforsyning.

Vi søker etter deg som har interesse og kompetanse innen maritimt materiell og behandling av materielldata i våre ERP-systemer. Vi tilbyr fast tilsetting ved Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Stillingen vil inngå i en dynamisk og tverrfaglig sammensatt faggruppe som arbeider tett med dyktige prosjektledere, prosjektmedarbeidere og fagspesialister innen både våpen- og skipstekniske systemer.

Vi søker også etter deg som er interessert i og nysgjerrig på fagfeltet, selv om du ikke har erfaringen innen alle feltene stillingen dekker.

Du får muligheten til å påvirke metoder og systemer for etablering og vedlikehold av materielldata innenfor et bredt spekter av maritimt materiell. Materiellsystemene er komplekse og inkluderer fregatter, korvetter, kystvakter, undervannsbåter samt andre materiellsystemer som Sjøforsvaret benytter. 

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlig for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke.

Arbeidsoppgaver

 • Generell saksbehandling relatert til masterdata
 • Bistå med opplæring av personell
 • Forestå lokal kvalitetssikring av masterdata
 • Påse at prosedyrer og prosesser knyttet til utarbeidelse og håndtering av masterdata følges
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av verktøy, felles prosesser, prosedyrer og jobbstøtter
 • Bidra til opplæring/kurs for kompetanseheving av brukere
 • Etablering, vedlikehold og avvikling av masterdata 

Kvalifikasjoner

 • Fullført utdanning på bachelornivå
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Erfaring med bruk av Office applikasjoner
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG og NATO SECRET

Ønskelige kvalifikasjoner:

 •  Erfaring med forvaltning av masterdata for teknisk materiell 
 • Erfaring fra maritim virksomhet eller offentlig virksomhet 
 • Erfaring med bruk av SAP, fortrinnsvis innen forvaltning av masterdata 
 • Opplæringserfaring

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk
 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for å søke plass i Sjøforsvarets barnehage, lokalisert inne på Haakonsvern orlogsstasjon
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent stillingskode 1408, lønnsspenn kroner 516 800 til 604 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
1 oktober 2023
For mer informasjon, kontakt
Rune Evjen
Tittel: Overingeniør
Telefon:

Søk på stillingen på Webcruiter!