Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Har du interesse for og vil jobbe med informasjonssikkerhet relatert til C4IS, våpen- og landsystemer?

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
12 september 2021

Vi søker etter en person som har kunnskap om- og interesse for informasjonssikkerhet relatert til C4IS, våpen- og landsystemer.  Vi ser etter en motivert, strukturert og analytisk overingeniør som kan bekle rollen som saksbehandler innenfor informasjonssikkerhet.

Informasjonssikkerhet må adresseres kulturelt, organisatorisk, funksjonelt og teknisk sett i sammenheng. Din viktigste egenskap er at du har ha evne til å se,  og forstå disse utfordringene i et helhetlig perspektiv. Like viktig er det at du evner å kommunisere  og koordinere godt med alle de ulike aktørene som er involvert. Du vil rapportere til seksjonssjef for Integrasjonsseksjon i avdeling landssystemer.

Om Landkapasiteter:

Forsvarsmateriell landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i anskaffelsesprosjekter, levetidsforvaltning og etablering av helhetlig arkitektur innen informasjonssikkerhet relatert til landsystemer
 • Fokusere på  grensesnitt, funksjon, system- og system av systemer fremfor teknologi- og dybdedetaljer.
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora.
 • Muligheten til å arbeide med- og bidra innen tilstøtende fagområder.
 • Være en sterk og tydelig rådgiver overfor Forsvaret og våre fagmiljøer.

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på  universitet/ høgskole bachelornivå innen fagretning informasjonssikkerhet, systemteknikk, kybernetikk, elektronikk, tele- og datakommunikasjon eller lignede sikkerhetsrelevant teknologisk fagretning. 
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års relevant erfaring relatert til informasjonssikkerhet/tilsvarende.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Ønskelig med erfaring innen forsvarsrelatert datasikkerhetsteknologi, krypto eller kommunikasjonsanvendelse samt lover og forskrifter om behandling av sikkerhetsgradert informasjon.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Kvalitetsorientert
 • Evnen til å samarbeide og kommuniserer godt med andre
 • Løsningsorientert og handlekraftig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør, stillingskode 1087, lønnsspenn kroner 543 500,- til 677 600,- brutto pr. år.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
12 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Hans Olav Gundersen
Tittel: oberstløytnant
Telefon: 93483267
E-post: hangundersen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!