Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Har du kunnskap om- og interesse for kostnadsanalyser?

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Investeringsavdeling
Søknadsfrist:
19 september 2021

Vil du bidra til å bygge fremtidens forsvar og forstår at det er menneskene som skaper resultatene?

Vi søker nå rådgivere som har god kunnskap om- og interesse for kostnadsanalyse. Du vil få ansvar for å beregne totale kostnader for Forsvarets nye kapasiteter.
En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å fremskaffe trygt og sikkert materiell til Forsvaret gjennom materiellinvesteringer. Investeringsavdelingen i Forsvarsmateriell har ansvar for materiellinvesteringsprosessen. De som jobber her følger opp og støtter andre avdelinger i Forsvarsmateriell med sin spesialkompetanse knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter.

Du vil rapportere til sjef for Utrednings- og kostnadsanalyseseksjonen og bli en del av et team med dyktige rådgivere. 

På grunn av økende mengde av prosjekter søker vi inntil tre rådgivere. Kvinner oppfordres til å søke. 

Arbeidsoppgaver

 • Beregne investerings- og driftskostnader for Forsvarets nye kapasiteter
 • Lede utredninger og økonomiske analyser 

Kvalifikasjoner

 • Master innenfor økonomirelaterte eller tekniske fag
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i både norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Ønskelig:

 • Erfaring fra forsvarssektoren
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring med kostnadsanalyse

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Evne til å fasilitere og drive frem prosesser
 • Proaktiv og samarbeidsorientert
 • Kvalitetsorientert, grundig og effektiv
 • God evne til å fremstille komplekse problemstillinger på en overordnet og forståelig måte

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn fra kroner 574 700 til 677 600 brutto pr.år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Investeringsavdeling
Søknadsfrist:
19 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Lars Kristian Storm
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon:
E-post: lstorm@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!