Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Ingeniør innen luftromsovervåkning

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Operative systemavdeling IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
18 mai 2021

Er du dyktig innen ingeniørfag og forstår at det er menneskene som skaper resultatene?
Hver gang Forsvarets flyvende plattformer skal opp i lufta på oppdrag for Norge, er de avhengig av kommando og kontroll i luftdomenet (luft K2). En viktig del av K2 er å kunne skille mellom aktivitet av fiendtlige eller sivile og allierte flyvende plattformer, i både nasjonalt og internasjonalt luftrom. Vi søker nå etter overingeniører som har kunnskap om- og interesse for sensorsystemer innenfor feltet «Identification of Friend and Foe (IFF)».
Det er strenge regler for å kunne bruke luftrommet, både i Norge og internasjonalt, og Forsvaret er nå i ferd med å oppdatere sine IFF-systemer for både sivil og militær luftfart. Som overingeniør hos oss får du mulighet til å bidra til dette. Du vil du delta i investeringsprosjekter innen fagområdet og bidra i å forvalte anskaffede systemer. Stillingen er en del av et større fagmiljø innen kontroll- og varslingsfeltet. 

Om IKT-kapasiteter
Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering. Ny teknologi endrer måten vi jobber på og åpner for nye muligheter. Derfor er sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner og i vårt daglige virke viktigere enn noen gang. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i investeringsprosjekter som fremskaffer og videreutvikler radarsystemer med hovedfokus på Identification Friend or Foe (IFF)/Secondary Surveilance Radar (SSR)
 • Jobbe med radarsystemer og tilhørende sanntids Kommando og Kontroll systemer
 • Arbeide for gode samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører innenfor IFF/SSR
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora relatert til IFF/SSR
 • Bidra til forvaltning av systemportefølgen
 • Være en rådgiver overfor Forsvaret og våre fagmiljøer

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Universitet/Høyskole (Bachelor eller tilsvarende) med relevant fagkrets (elektronikk, teknisk kybernetikk, tele- og datakommunikasjon)
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • 3 års relevant erfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Kjennskap til IFF/SSR
 • Kjennskap til radarteori og signalbehandling

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du har fokus på kvalitet og liker å levere gode resultater
 • Du har gode kommunikasjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 535 200,- til 670 100,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Operative systemavdeling IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
18 mai 2021
For mer informasjon, kontakt
Geir Einar Grødem
Tittel: orlogskaptein
Telefon: 920 05 928
E-post: gegrodem@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!