Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Ingeniør- Marin Teknikk, Skrog og Design

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
26 september 2021

Vi søker en ny medarbeider som har innsikt i overflatefartøyers styrke og struktur.  

Vi ser etter deg som har interesse, faglig kompetanse og evne til å sette deg inn i nye problemstillinger. Du er lærevillig og vi vil tilrettelegge for opplæring og faglig støtte i seksjonen slik at vi sammen kan styrke og utvikle vår kompetanse innen sjømilitær overlevelsesevne. Du vil bidra til utvikling og oppdatering av regelverket knyttet til krigsfartøyers særskilte krav innenfor blant annet materiellets evner til å motstå sjokk. Etter opplæring vil du kunne ta på deg fagansvar knyttet til sjømilitær overlevelsesevne for Sjøforsvarets fartøyer. 

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft. 

Du vil jobbe i Skrog og design seksjonen under Teknologiavdelingen i Maritime Kapasiteter, og arbeidssted er Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern, Bergen kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og styrke seksjonens spesialkompetanse knyttet til sjømilitær overlevelsesevne, med spesielt fokus på sårbarhetsreduserende tiltak som følge av våpeneffekter. Dette innebærer for eksempel fartøyets og materiellets evner til å motstå sjokklaster, fragment eksponering og degradering av fartøysstrukturen. 
 • Forvalte og videreutvikle interne regelverk og kontrollgrunnlag for ansvarsområdet. 
 • Støtte prosjekter med å utarbeide, spesifisere, følge opp krav og løsninger innen ansvarsområdet. 
 • Saksbehandling av avvik, endringer og integrasjon av nytt materiell i eksisterende fartøy. 
 • Ta initiativ til, delta i og lede gjennomføring av tekniske og faglige utredninger innen ansvarsområdet. 
 • Delta i internasjonalt materiellsamarbeid. 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Master eller tilsvarende utdanningsnivå. 
 • Relevant erfaring knyttet til strukturell design og styrkeberegninger av fartøy eller flytende innretninger. 
 • Det kreves gode norsk og engelsk kunnskaper samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne. 
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO Secret.

Ønskelig: 

 • Utdanning innen marinteknikk med spesialisering innen marine konstruksjoner. 
 • Erfaring knyttet til sjømilitær overlevelsesevne og sårbarhet for marinefartøyer. 
 • Kjennskap til relevant klasseregelverk for skip og marine konstruksjoner. 
 • Faglig bakgrunn knyttet til konstruksjonsmekanikk og strukturell analyse av konstruksjoner. 
 • Erfaring fra integrasjon av materiell på eksisterende skipsplattformer. 

Personlige egenskaper

 • Høy grad av selvstendighet med evne til å ta både fag- og fremdriftsansvar for oppgaver. 
 • Høy faglig interesse med evne og vilje til faglig fordyping i et krevende fagområde. 
 • Svært gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig. 
 • Høy evne til å bygge nettverk. 
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

 Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø. 
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag.  
 • Fleksibel arbeidstid.  
 • Bedriftshelsetjeneste. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. 
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.  
 • Parkeringsmuligheter.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087 med årslønn kr. 574 700,- til kr. 677 600,-. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
26 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Nina Karin Mo Wahlund
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 92436533
E-post: nwahlund@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!