Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Kontorsjef

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
11 juni 2023

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly og maritime helikopter er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Informasjons- og vedlikeholdsstyringsseksjonen (IVS) i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter har det prosessuelle og funksjonelle ansvaret for Forsvarets informasjonssystemer som understøtter kontinuerlig luftdyktighet og materiellsikkerhet.  Luftkapasiteter og Luftforsvaret har nylig vært gjennom en stor omstilling hvor ERP-systemet skal understøtte hele kjeden av aktiviteter relatert til flyvedlikehold.  

Vil du være med på å ta Luftkapasiteters ERP-system til neste nivå?  Du vil få lede et høykompetent team på 8-10 personer som arbeider med å videreutvikle ERP-systemet og som skal sørge for at Forsvarets flysystemer ivaretas i daglig drift og gjennom hele livsløpet. Du vil inngå i ledergruppen i seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av teamet som arbeider med Luftkapasiteters funksjonelle forvaltning av ERP-systemet som understøtter vedlikehold og konfigurasjonsstyring
 • Ledelse av Luftkapasiteters masterdataforvaltning, og sørge for at SAP utnyttes best mulig for å støtte opp under strategi og målsetninger
 • Drive, prioritere og strukturere prosesser og prosjekter innen fagområdet
 • Representere og fremme Luftkapasiteters interesser i tverrfunksjonelle fora i Forsvarssektoren

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Godkjent bachelorutdanning innen relevant fagområde. Annen relevant utdanning og relevant erfaring vil kunne kompensere for kravet til formell utdanning
 • Lederkompetanse eller ledererfaring
 • God IT-kunnskap og systemforståelse, gjerne med erfaring fra SAP/iMRO eller lignende ERP-systemer (IFS, AMOS, IBM Maximo)
 • Du har svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Det er også ønskelig hvis du har: 

 • Utdannelse på masternivå innen relevant fagområde
 • Relevant erfaring med drift, vedlikehold og forvaltning av masterdata relatert luftfart
 • Erfaring/kompetanse innen EASA-/EMAR-regelverket
 • Erfaring fra Forsvaret/Forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du har fokus på forbedringer og utvikling, tar ansvar og gjennomfører
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du trives i grensesnittet mellom menneske og maskin og i tverrfaglige miljøer

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningsfasiliteter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 692 400 til kroner 870 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
11 juni 2023
For mer informasjon, kontakt
Siri Grundnes Holmboe
Tittel: Sjef driftstyringssekson
Telefon: 63808235

Søk på stillingen på Webcruiter!