Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Kontraktsmedarbeidere til Kontraktsavdelingen

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Kontraktsavdeling Maritime kapasiteter
Søknadsfrist:
28 april 2024

Har du kunnskap om og interesse for offentlige anskaffelser, og ønsker å være med på å fremskaffe maritimt materiell? 

Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter til mindre modifikasjoner.

Vi søker nå nye merkantile saksbehandlere i Kontraktsavdelingen. Stillingene tilbys på nivå Seniorrådgiver, Rådgiver og Seniorkonsulent avhengig av utdanning, erfaring og generell relevant kompetanse.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlige for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke.  

Arbeidsoppgaver

 • Bidra inn i eller lede et eller flere prosjektteam ved Kontraktsavdelingen
 • Utarbeide strategidokumenter
 • Gjennomføre markedsundersøkelser
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og tilbudsevaluering
 • Forhandlinger og kontraktsoppfølging i inn- og utland.
 • Bidra i ulike aktiviteter for å sikre trivsel og utvikling av Forsvarsmateriell.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • For seniorrådgivere kreves relevant utdanning på bachelor eller mastergradsnivå og relevant arbeidserfaring
 • For rådgivere kreves relevant utdanning på bachelornivå og relevant arbeidserfaring
 • For seniorkonsulenter kreves relevant utdanning, fortrinnsvis innenfor økonomiske- og eller juridiske fag. Nyutdannede oppfordres til å søke
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO Secret


Ønskelig:

 • Erfaring med prosjektarbeid eller anskaffelsesvirksomhet, fortrinnsvis innen maritim industri
 • Erfaring fra internasjonalt kontraktsarbeid, fortrinnsvis innen forsvarssektoren
 • Kunnskap om PRINSIX eller tilsvarende konsepter for prosjektstyring
 • Erfaring innen utøvelse av offentlige anskaffelser, herunder kompetanse innen regelverk for anskaffelser til forsvarssektoren (FOSA og ARF)
 • Kjennskap og erfaring med bruk av ERP systemer, fortrinnsvis SAP.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Engasjement og høy grad av integritet
 • Helhetstenkning og analytisk oppgaveløsning

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidstiden er gjennomsnitt 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause pr. dag
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for å søke plass i Sjøforsvarets barnehage, lokalisert inne på Haakonsvern orlogsstasjon
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Seniorrådgiver
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver SKO 1364 med årslønn fra lønnstrinn 70 til lønnstrinn 80 fra kr. 692 400 til kr. 870 900, Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Rådgiver
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Rådgiver SKO 1434 med årslønn fra lønnstrinn 63 til lønnstrinn 72 fra kr. 615 700 til 720 100. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Seniorkonsulent
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent SKO 1363 med årslønn fra lønnstrinn 60 til lønnstrinn 70 fra kr. 584.500 til 692.400 Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. . Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Kontraktsavdeling Maritime kapasiteter
Søknadsfrist:
28 april 2024
For mer informasjon, kontakt
Espen Herland
Tittel: NK Kontraktsavdelingen
Telefon: 99094961

Søk på stillingen på Webcruiter!