Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Lyst til å jobbe med luftoperativt bakkeutstyr og redningsutstyr?

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
19 september 2021

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell Luftkapasiteter (FMA Luftkap) som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Luftoperativt bakkeutstyr og redningsutstyr (LBRU) seksjonen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter omfatter, som navnet beskriver, fagområdene luftoperativt bakkeutstyr og redningsutstyr, herunder også personlig flygerutrustning. Seksjonen er involvert i anskaffelser, dokumentasjon, opplæring, drift, vedlikehold, modifikasjoner og utfasing, og følger opp luftoperativt bakkeutstyr og redningsutstyr samt personlig flygerutrustning (PFU), i alle aspekter i løpet av de ulike utstyrenes levetid.  
Seksjonen yter i tillegg teknisk støtte og oppfølging i forbindelse med flere prosjekter slik som F-35A Lightning II, P-8A Poseidon, NH90 og AW-101. Vi søker nå etter en motivert medarbeider som skal være systemforvalter for å ivareta disse oppgavene.  

Arbeidsoppgaver

 • Inneha rollen og utføre oppgaver som systemforvalter innenfor seksjonens ansvarsområde
 • Bidra til effektiv kommunikasjon, samarbeid og koordinering med aktuelle enheter internt i Forsvarsmateriell, enheter i forsvarssektoren samt eksterne aktører i forbindelse med ivaretakelse av eierskapsforvaltning, oppgaveporteføljestyring, prioritering, saksbehandling, materielloversikt og -kontroll
 • Ivareta seksjonens forpliktelser innen rammen av samhandlingsavtaler (SA) og leveranseavtaler (LA) med Luftforsvaret og andre aktuelle enheter i forsvarssektoren 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning på bachelornivå innen relevant fagkrets. Annen relevant utdanning og/eller lang relevant tjeneste vil kunne kompensere for kravet til formell utdanning
 • Gode IT-kunnskaper 
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Ønskelig:

 • Erfaring innen ulike områder som f.eks. materiellforvaltning, logistikk, økonomi, prosjektarbeid innen tekniske fagområder, koordineringsroller og/eller administrativ støtte
 • Erfaring fra forsvarssektoren eller fra sivil luftfart
 • Kurs innen EMAR eller EASA regelverket

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner og god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt
 • Du kan vise til gode rutiner, du evner å jobbe selvstendig, og setter deg klare mål for arbeidet ditt
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, lønn fra kr 543.500 til kr 650.300 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
19 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Olav Melby Holmerud
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 48128031
E-post: oholmerud@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!