Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Ønsker du en spennende jobb med systemansvar for forsvarsektorens skytjenester og IKT-infrastruktur?

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
15 september 2021

Vi søker nå etter en person som har kunnskap om- og interesse for informasjonssystemer med fokus på infrastrukturløsninger for informasjonssystemer og systemteknisk kompetanse innen skytjenester. Som senioringeniør hos oss får du jobbe med design av tekniske løsninger av alt fra skybaserte tjenester på sentrale datasentre til mindre taktiske mobile løsninger benyttet av soldater og i kampplattformer på fartøy, kampvogner og F-35? Du får også ta del i å fremskaffe løsninger som skal benyttes av alle som jobber i Forsvaret.

Stillingen er en del av system- og lagringsseksjonen i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter, som har ansvar for anskaffelser og forvaltning av teknisk plattforminfrastruktur for Forsvarets informasjonssystemer. En viktig del av jobben er å støtte og samarbeide med virksomhets-, segment- og løsningsarkitekter i andre deler av IKT-kapasiteter, Forsvaret og forsvarssektoren for øvrig. Du vil rapportere til seksjonssjef i Sytem- og lagringsseksjonen.

Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT i både i operasjoner og i det daglige virke. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Systemteknisk IKT-arbeid innen IKT-plattformer og skyløsninger 
 • Delta i program og investeringsprosjekter
 • Delta på vegne av avdelingen i forsvarssektorens planlegging og koordinering av fremtidens løsninger
 • Stille tekniske krav, følge opp leverandører og kontrollere at leveranser holder avtalefestet nivå
 • Forestå detaljerte tekniske analyser og vurderinger av tekniske løsninger, samt anskaffe og typegodkjenne IKT-materiell til Forsvarets informasjonssystemer
 • Lede implementering av valgt systemløsning, inneha roller som teknisk ansvarlig

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør/master eller tilsvarende med relevant fagkrets
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Lang erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av komplekse IT infrastrukturløsninger
 • Erfaring fra arbeid med design av komplekse IKT-systemer og –løsninger, og oppdatert kompetanse og erfaring innen design og installasjon av moderne datarom og datasentre vektlegges spesielt høyt
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Erfaring med skytjenester og datasenterløsninger 
 • Kunnskap om leverandørmarkedet og kontraktsformer for leveranser 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • God evne til å presentere og kommunisere informasjon
 • Gode samarbeidsevner samtidig som du evner  å jobbe selvstendig
 • Analytisk og strukturert
 • Tilpasningsdyktig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

• Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
• Fleksibel arbeidstid 
• Bedriftshelsetjeneste
• Medlemskap i Statens pensjonskasse
• På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden 
• Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
• Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Forsvarsmateriell er stadig i endring, og arbeidsplass eller arbeidsområde kan forandres dersom organisatoriske forhold tilsier det.  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn  kroner 650 300 til 825 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.  Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
15 september 2021
For mer informasjon, kontakt
Jan Arild Nohr
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 90769755
E-post: janohr@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!