Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Overingeniør

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
1 desember 2023

Har du kunnskap om og interesse for prosjektarbeid, og vil være vår nye medarbeider? Vi søker etter en dyktig delprosjektleder som har god kompetanse og erfaring innen prosjektarbeid. Som delprosjektleder vil du være en del av et team som sammen bidrar med materiellanskaffelser til Kystvakten. Du samordner arbeidet mellom interne og eksterne aktører tilknyttet tildelt ansvarsområde og rapporterer fremdrift, økonomi og ytelse til prosjektleder. Dette innebærer også ivaretakelse av samarbeid med eksterne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlige for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke.

Arbeidsoppgaver

Bistå prosjektleder i

 • Gjennomføringen av anskaffelser av materiell innen skipstekniske ansvarsområder
 • Overføring av prosjektanskaffelser til Forsvaret
 • Rapportere fremdrift, økonomi og ytelse
 • Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra prosjektarbeid
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Erfaring med bruk av prosjektstyringssystemer og ERP-systemer som SAP
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra Sjøforsvaret
 • Sertifisert prosjektmedarbeider og/eller prosjektleder i Forsvaret (Prinsix)
 • Kjennskap til Forsvarsmateriells og Forsvarets materiellstyringsprosesser

Stillingsinnehaver må påregne å gjennomføre utdanning til sertifisert prosjektmedarbeider i Forsvaret hvis man ikke har denne utdanningen eller tilsvarende ved tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Som delprosjektleder er du inkluderende og tillitsskapende, og bygger gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Evne til å følge opp leveranser
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 584 500 til 720 100 brutto pr. år (ltr 60-72). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med organisasjonens kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
1 desember 2023
For mer informasjon, kontakt
Odd Magne Nilsen
Tittel: Prosjektleder
Telefon: 99096302

Søk på stillingen på Webcruiter!