Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Overingeniør brann og havari

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
10 desember 2023

Har du erfaring med materiell for brann- og havaribekjempelse, kan vi tilby deg en viktig og engasjerende stilling innen teknisk saksbehandling. Er du i tillegg nøyaktig, metodisk og har god vurderingsevne, er dette gjerne stillingen for deg. Som overingeniør innen brann- og havarimateriell i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter får du anledning til å jobbe innenfor et spesialisert fagområdet, sammen med et svært kompetent fagmiljø. Du får arbeidsområde opp mot Forsvarets fartøyer, og blir en verdifull bidragsyter til at Norges militære avdelinger kan levere som forventet.

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlige for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke.

Arbeidsoppgaver

Teknisk saksbehandling innen brann- og havarimateriell

 • Utføre materiellkontroll og avviksbehandling
 • Forvaltning av masterdata, vedlikeholdsrutiner og dokumentasjon for brann- og havarimateriell
 • Utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med fremtidige materiellanskaffelser
 • Forvalte reglement knyttet til brann- og havarimateriell
 • Teknisk støtte til avdelinger i Forsvaret som benytter materiellet

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor tekniske fag
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Teknisk erfaring med brann- og havarimateriell
 • Kunnskap om prinsipper for havarihåndtering på maritime fartøy
 • Kjennskap til maritime regelverk (IMO, DNV, Forskrifter)
 • Erfaring med anskaffelsesprosesser
 • Erfaring med bruk av ERP-system som SAP eller lignende

Personlige egenskaper

 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Tar ansvaret for handlinger, prosjekter og medarbeidere
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 584 500 til 720 100 brutto pr. år (ltr 60-72). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med organisasjonens kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
10 desember 2023
For mer informasjon, kontakt
Svein Ove Strandos
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 92626831

Søk på stillingen på Webcruiter!