Om Forsvarsmateriell

Om Landkapasiteter: Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av militært materiell til Forsvarets avdelinger, spesielt Hæren, Heimevernet og Forsvarets spesialstyrker. Porteføljen spenner fra komplekse og høyteknologiske våpensystemer som stridsvogner og artilleri til moderne utrusning på den enkelte soldat.

Overingeniør innen bekledning

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
3 desember 2023

Vi har ledig en fast stilling som overingeniør innen tekstil og bekledning til Forsvarets soldater.

Soldatseksjonen har ansvar for materiell til soldaten. Dette omfatter alt fra fottøy, underbekledning, og alle typer uniformer, til beskyttelsesvester, hjelmer, soveposer og liggeunderlag. Stillingen vil bidra inn i utvikling og fremskaffelse av materiell, med spesielt ansvar innenfor fagområdet tekstiler og feltbekledning til soldaten. Vi jobber tett med andre avdelinger i forsvarssektoren, leverandører og internasjonale samarbeidspartnere.

Om Landkapasiteter:
Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet. 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og utføre saksbehandling og oppfølging innen fagområdet feltbekledning og tekstiler
 • Bidra til anskaffelser og være ansvarlig for at nytt materiell har riktig kvalitet
 • Oppdatere og videreutvikle funksjonelle materiellkrav og -spesifikasjoner som dekker Forsvarets behov for eksempel vekt, volum, slitasje, flammehemming og miljø
 • Støtte seksjonens arbeid med test og verifikasjon av materiellet
 • Bidra til utvikling av materiell innenfor fagområdet
 • Bidra til god forvaltning av materiellet innenfor fagområdet, herunder ansvaret for sikkert materiell og overordnet føringer til forvaltningen av materiellet
 • Holde seg oppdatert innen forskning og utvikling hos Forsvaret, industri og samarbeidspartnere

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå som tekstilingeniør eller annen teknisk utdanning innenfor tekstil, tekstilproduksjon, konfeksjon eller lignende. Fag-/svennebrev innenfor relevant fagretning kan kompensere for dette
 • Annen utdanning eller relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Tilleggsutdanning innen relevant ansvarsområde
 • Minst tre år relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning.
 • Gode norsk- og engelsk-kunnskaper, samt god muntlig og skriftlige formuleringsevne
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret 

  Ønskelig
 • Minst tre års erfaring knyttet til fagområdet
 • Erfaring innen offentlig forvaltning eller fra leverandørmarkedet
 • Erfaring fra leverandøroppfølging, kvalitetssikringsarbeid, produktutvikling eller produktoppfølging 
 • Kjennskap til og kunnskap om ulike standarder som er relevant for fagområdet
 • Erfaringer med SAP som forvaltningssystem
 • Erfaringer med forsvarssektoren, spesielt Forsvaret og fagområdet

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet
 • Du er strukturert og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt og klare mål for både ditt og dine medarbeideres arbeid
 • Du evner å tilegne deg en helhetsforståelse over et sammensatt og komplekst fagområde
 • Som medarbeider er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og har evner til å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø

  Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gode parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 584 500 til 720 100 brutto pr. år (ltr 60-72). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på Arbeidsportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
3 desember 2023
For mer informasjon, kontakt
Torstein Espolin Johnson
Tittel: oberstløytnant
Telefon: 48992727

Søk på stillingen på Webcruiter!