Om Forsvarsmateriell

Om Landkapasiteter: Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av militært materiell til Forsvarets avdelinger, spesielt Hæren, Heimevernet og Forsvarets spesialstyrker. Porteføljen spenner fra komplekse og høyteknologiske våpensystemer som stridsvogner og artilleri til moderne utrusning på den enkelte soldat.

Overingeniør innen elektrooptikk

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
4 oktober 2023

Er du dyktig innen noen av fagfeltene elektrooptikk, elektronikk eller data, og forstår at det er menneskene som skaper resultatene? 
Da søker vi etter deg som har kunnskap om og interesse for spesielt elektrooptikk i relasjon til helhetlig leveranse av landsystemer. Vi ser etter en motivert, strukturert og analytisk overingeniør som kan bekle rollen som teknisk saksbehandler innenfor dette fagområdet.  

Landsystemer er utvalgte kombinasjoner av kommunikasjon-, informasjon-, sensor- og effektorsystemer på landplattformer. En landplattform favner i prinsippet hele spekteret fra den enkelte soldat, via et utall små og store kjøretøyer, opp til og med de tyngste stridsvognene som Forsvaret disponerer. 
Elektrooptikk, Sensor og Simulatorseksjonens ansatte deltar i et stort antall oppdragsorienterte team. De ulike teamene løser svært komplekse utfordringer i hele levetidsperspektivet for landsystemene. Utfordringene spenner over mange ulike områder av de fremtidsrettete og moderne teknologiene som benyttes i Forsvarets taktiske landsystemer. 

Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, sensorer, simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen har som hovedoppgave å sikre at landsystemene planlegges, utrustes, vedlikeholdes og oppgraderes med løsninger relatert til seksjonens ansvarsområde
 • Bidra faglig i anskaffelsesprosjekter og levetidsforvaltning av landsystemer
 • Følge opp og analysere teknologiske trender innen fagområdet
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora relatert til fagområdet
 • Arbeide med- og bidra innen tilstøtende fagområder
 • Være en sterk og tydelig rådgiver internt, overfor Forsvaret, Forsvarssektoren og våre ulike fagmiljøer i Forsvarsmateriell

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

  Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå innen relevant kombinasjon av fagområdene elektrooptikk, elektronikk eller datateknikk
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • 3 års relevant erfaring fra forsvarssektoren eller sivil sektor
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Din viktigste egenskap er at du er engasjert og faglig dyktig, med relevant utdanning og erfaring relatert til fagområdet fra sivil sektor eller forsvarssektoren
 • Du må også ha evne til å se og forstå de faglige utfordringene i et helhetlig perspektiv, evne å samarbeide, kommunisere og koordinere godt med alle de ulike aktørene som er involvert i en leveranse
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 584.500 - 720.100,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
4 oktober 2023
For mer informasjon, kontakt
Knut Porsum
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 928 38 380

Søk på stillingen på Webcruiter!