Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Overingeniør innen kjøretøymateriell

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
12 desember 2022

Vi søker en overingeniør som er systematisk og resultatorientert, og som skal anskaffe og forvalte forsvarssektorens kjøretøyer.

Kjøretøyseksjonen har ansvaret for å ivareta materiellsikkerhet og teknisk understøttelse av alle kjøretøyer i forsvarssektoren. Dette omfatter blant annet å bidra med kompetanse innenfor teknologi og systemteknikk ved anskaffelse av materiell til sektoren og ved forvaltning av kjøretøymateriell gjennom hele dets levetid. 

Om Landkapasiteter:
Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk oppfølging av kjøretøymateriell i henhold til lover, forskrifter og regelverk
 • Bidra til optimalisering av driften av Kjøretøymateriell i Forsvaret
 • Teknisk ansvarlig i anskaffelsesprosjekter
 • Utarbeide spesifikasjoner og kontraktsunderlag i anskaffelser av kjøretøymateriell og tilhørende systemer 
 • Gjennomføre tilbudsevaluering, kontraktsforhandling og kontraktsoppfølging 
 • Etablere og vedlikeholde masterdata i SAP 
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora innenfor fagområdet 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen relevante fagområder som maskin, mekatronikk, systemteknikk
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG/NATO SECRET 

Ønskelig:

 • Minimum 3 års erfaring som ingeniør, tekniker eller tilsvarende
 • God kjennskap til SAP som arbeidsverktøy
 • Bakgrunn fra forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • God teknologi- og systemforståelse 
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Systematisk og målrettet 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 •  Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør stillingskode 1087, lønnsspenn kroner 594 300 til 677 600 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
12 desember 2022
For mer informasjon, kontakt
Espen Syvertsen
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 93201906
E-post: esyvertsen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!