Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Overingeniør Integrert Logistikkstøtte

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
9 oktober 2022

Har du kunnskap om og interesse for maritim logistikk, og vil være vår nye medarbeider?

Maritime Kapasiteter ønsker å forbedre og videreutvikle fagområdet ILS slik at vi stadig gjennomfører mer effektive og bedre prosjektanskaffelser og forvaltning av Sjøforsvarets materiell.

Vi søker etter en dyktig medarbeider som har god kompetanse innen maritim logistikk og erfaring innen prosjektarbeid. Du vil være en del av et team som sammen bidrar med materiellanskaffelser til Sjøforsvaret. Materiellsystemene er meget komplekse, og  inkluderer fregatter, korvetter, kystvaktfartøy, samt andre fartøyer og materiell som Sjøforsvaret benytter.
Du samordner arbeidet mellom interne og eksterne aktører tilknyttet tildelt ansvarsområde og rapporterer status og fremdrift til prosjektleder. Dette innebærer også ivaretakelse av samarbeid med eksterne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har også lyst ut 2 andre ledige stillinger innen fagområdet som en del av ILS-satsingen.

Om Forsvarsmateriell og Maritime Kapasiteter:
De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.
 
Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell Maritime Kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.    

Arbeidsoppgaver

 • Lede utarbeidelse av drift- og vedlikeholds konsept, krav til prosjektunderlag og materielldriftsplan for prosjektet
 • Koordinere arbeidet mellom alle interne og eksterne aktører, både nasjonalt og internasjonalt, tilknyttet tildelt ansvarsområde
 • Lede utarbeidelse av opplæringsplaner og koordinere opplæring, kurs og trening på anskaffet utstyr/system
 • Koordinere innspill til driftskostnadsanalyser
 • Tilrettelegge og gjennomføre overføring av materiellet til drift

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevant fagområde  
 • Annen utdanning og/eller lang relevant arbeidserfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra prosjektledelse og logistikk i maritim sektor
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring med bruk av prosjektstyringssystemer og ERP-systemer
 • Erfaring med komplekse prosjekter
 • Erfaring fra Forsvaret
 • Sertifisert prosjektmedarbeider og/eller prosjektleder i Forsvaret
 • Kjennskap til Forsvarsmateriells og Forsvarets materiellstyringsprosesser
Stillingsinnehaver må påregne å gjennomføre utdanning til sertifisert prosjektmedarbeider/prosjektleder i Forsvaret, hvis man ikke har denne utdanningen eller tilsvarende ved tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Som delprosjektleder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og bygger gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Evne til å følge opp leveranser
 • Gode samarbeidsevner og kan arbeide så vel selvstendig som i team
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 553.500 til 689.100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Maritime Kapasiteter har nå lyst ut 3 ledige stillinger innen ILS-fagområdet. Du kan finne de to andre stillingene ved å søke etter Maritime Kapasiteter og ILS på finn.no.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
9 oktober 2022
For mer informasjon, kontakt
Jan Otto Hammersland
Tittel: Seksjonssjef
Telefon:
E-post: Janotto.hammersland@outlook.com

Søk på stillingen på Webcruiter!