Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Overingeniør, navigasjon

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Teknologiavdeling Maritime kapasiteter
Søknadsfrist:
1 oktober 2023

Har du interesse for høyteknologiske systemer? Vi søker nå etter en dyktig og engasjert medarbeider til Teknologiavdelingen i Maritime Kapasiteter. Du vil sette krav til, utvikle og forvalte navigasjonssystemer på Sjøforsvarets fartøyer. Dette innebærer samarbeid i både nasjonale og internasjonale fora. 

Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.  

Norge er en Maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter er ansvarlig for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft. 

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.  
Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.  
Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.  

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk saksbehandling innen forvaltning og utvikling av navigasjons- og sensorsystemer i Sjøforsvaret
 • Materiellkontroll og inspeksjoner på Sjøforsvarets fartøyer
 • Teknisk bidrag til utviklingsprosjekter, som oppfølging av testresultater for å sikre at materiellet kan godkjennes til bruk i Sjøforsvaret
 • Oppfølging mot eksterne leverandører av navigasjons og sensorsystemer 
 • Utarbeide rapporter på navigasjonssystemers status, utvikling og planer 

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevante tekniske fagområder
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning 
 • Gode norsk- og engelsk-kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne 
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret  

  Ønskelig:
 • Mastergrad innen relevante tekniske fagområder 
 • Erfaring med navigasjonssystemer
 • Erfaring i bruk av ERP systemer, herunder SAP 
 • Kompetanse på Systems engineering som metode for utvikling av tekniske systemer

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Engasjert og viser høy grad av integritet 
 • God helhetsoversikt 
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 

  Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Mulighet for å søke plass i Sjøforsvarets barnehage, lokalisert inne på Haakonsvern orlogsstasjon
 • Parkeringsmuligheter
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør i stillingskode 1087 med lønnsspenn fra kr 584.500 - 720.100,- brutto pr. år (ltr 60-72).  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Ved særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

  Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar. 

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Teknologiavdeling Maritime kapasiteter
Søknadsfrist:
1 oktober 2023
For mer informasjon, kontakt
Arve Steinhovden
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 932 00 067

Søk på stillingen på Webcruiter!