Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Overingeniører innen radiokommunikasjon og kryptosystemer

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
3 desember 2023

Vårt samfunnsoppdrag er å utstyre soldatene våre med godt og pålitelig kommunikasjonsutstyr. Vi søker en person med interesse for taktisk kommunikasjon med fokus på trådløse systemer for tale og data.

Forsvaret har et omfattende behov for kommunikasjonssystemer der de kan kommunisere med fly, fartøy og bakkestyrker. Disse systemene er konstruert for å være ekstremt robuste og har begrenset avhengighet av annen infrastruktur. De må være pålitelige selv i situasjoner der andre samfunnsfunksjoner kan svikte. Å mestre dette mangfoldige området av nettverksinfrastruktur krever allsidighet, da det spenner fra store infrastrukturinstallasjoner til integrasjon og kommunikasjon med bakenforliggende nettverk, applikasjoner og styringssystemer.

I denne stillingen vil du bli en del av et dyktig team som jobber med prosjektering, anskaffelse og forbedring av ulike kommunikasjonssystemer. Hovedfokus for avdelingen er prosjektering av sikrede nettverksinfrastrukturløsninger, inkludert krypto-, radio-, satellitt-, transmisjons-, WAN- og mobiltelefonsystemer for Forsvaret. Du vil være lokalisert på Kolsås i Forsvarsmateriells IKT-kapasitet. Jobben krever evnen til å samarbeide i team, men selvstendighet er også en kvalitet vi verdsetter.

I Forsvarsmateriell har vi etablert samarbeid med allierte, både innenfor og utenfor NATO, samt med forskningsorganisasjoner og industrien. Forsvarsmateriell og Forsvaret har sammen opprettet programmet "Mime," som har som mål å investere i kommunikasjonsteknologi og fornye Forsvarets evne til å drive kommunikasjon og informasjonsutvikling i kritiske situasjoner og krigstid. Denne stillingen er en viktig støtte for dette programmet. Programmet benytter smidige modeller for prosjektgjennomføring.

Om IKT-kapasiteter:
Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med rask teknologisk utvikling er både samfunnet og Forsvaret svært avhengige av IKT, både i operasjonelle og daglige oppgaver. Vår IKT-kapasitet leverer løsninger som fungerer sømløst, og vi samarbeider tett med nasjonal og internasjonal industri. Vår tilnærming til ledelse er basert på intensjon og tillit, og vi tilbyr fleksible arbeidsordninger, inkludert muligheten for hjemmekontor og distriktskontorer når situasjonen tillater det. Vårt motto er 'fleksibel, sammen!'


Selv om arbeidshverdagen vår kan være utfordrende og kompleks, oppmuntrer vi nyutdannede til å søke og være en del av vårt team.   

Arbeidsoppgaver

 • Delta i alle faser av investeringsprogrammer og –prosjekter 
 • Etablere og videreutvikle kommunikasjonsløsninger og tjenester 
 • Teknisk rådgivning av Forsvaret innenfor avdelingens ansvarsområde 
 • Stille tekniske krav, følge opp leverandører og kontrollere at leveranser holder avtalefestet nivå 
 • Forvalte og oppgradere allerede etablerte systemer og løsninger 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelorgrads nivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Du har noe relevant erfaring
 • Du har kunnskap innenfor kommunikasjon- og nettverksteknologi
 • Du har god norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig og Nato Secret. Les mer om hva dette innebærer på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Det er ønskelig med:
 • Universitet-/høyskoleutdanning på mastergradsnivå innen relevant fagkrets
 • Kompetanse innenfor radio og antenneteknologi
 • Prosjekterfaring
 • Samfunnsengasjement
 • Erfaring fra Forsvaret eller annen god kjennskap til Forsvarets operative virksomhet

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert
 • Det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du ser muligheter og er opptatt av leveranser
 • Proaktiv
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og hjemmekontorordning
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1087 Overingeniør, lønnsspenn til 740 000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og andre treningsfasiliteter. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage, som er ansett å være en av Bærums beste
 • Gratis parkering og gangavstand til Kolsås T-banestasjon
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 
Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.  
 
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
3 desember 2023
For mer informasjon, kontakt
Roger Aarmo
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 91747363

Søk på stillingen på Webcruiter!