Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Overingeniører innen våpenteknologi

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
29 mai 2022

Vi søker fire engasjerte og strukturerte overingeniører som skal jobbe med forsvarssektorens våpenmateriell.  Stillingen er organisert under Forsvarsmateriell landkapasiteter, Landsystemavdelingen, Våpenseksjon.  

Våpenseksjon har ansvaret for å ivareta materiellsikkerhet og teknisk understøttelse av alle hånd- og avdelingsvåpen i forsvarssektoren og våpensystemer som artilleri, langtrekkende våpensystemer og kavaleri. Dette omfatter blant annet å bidra med kompetanse innenfor teknologi og systemteknikk ved anskaffelse av materiell til sektoren og ved forvaltning av våpenmateriell gjennom hele dets levetid. 

Om Landkapasiteter: 
Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner, anleggsmaskiner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet. 

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk oppfølging av våpen og våpensystemer i henhold til lover, forskrifter og regelverk gjennom hele levetiden
 • Gjennomføre vedlikeholds- og forsyningsstudier 
 • Utarbeide spesifikasjoner og kontraktsunderlag i anskaffelser av våpenmateriell og våpensystemer
 • Gjennomføre tilbudsevaluering, kontraktsforhandling og kontraktsoppfølging 
 • Etablere og vedlikeholde masterdata i SAP 
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora innenfor fagområdet 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelor nivå eller tilsvarende innen for eksempel maskin, mekatronikk, elektrooptikk, data, systemteknikk
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO secret

Ønskelig:

 • Mer enn 3 års erfaring som ingeniør, tekniker eller tilsvarende
 • Kjennskap til system engineering
 • Kunnskap om bruk av SAP som arbeidsverktøy 
 • Kjennskap til forsvarssektoren, og spesielt Forsvaret 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • God teknologi- og systemforståelse 
 • Systematisk og målrettet 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i
  arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 543 500 til 677 600 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
29 mai 2022
For mer informasjon, kontakt
Kjetil Nygård
Tittel: kontorsjef
Telefon: 40410925
E-post: kjnygard@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!