Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Programsikkerhetsledere

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
29 mai 2022

Programoorganisasjonen Mime/MAST består av to store virksomhetsprogrammer som skal være med på å forme morgendagens Forsvar. Vi har nå to ledige stillinger som programsikkerhetsledere; en for hvert virksomhetsprogram.  

Det er en veldig spennende tid for oss nå. Programorganisasjonen er i ferd med å inngå avtaler om strategisk samarbeid. Her blir programsikkerhetslederne viktige når det gjelder å inkludere strategiske partnere, leverandører og underleverandører i den helhetlige sikkerhetsstyringen. Vi søker deg som er engasjert, løsningsorientert og som ønsker å bli med på en spennende reise for hele forsvarssektoren. 

Programorganisasjonen Mime/MAST skal lede, styre og koordinere transformasjonen for å få til den betydelige omstillingen som må til for å realisere Forsvarsdepartementets digitaliserings- og IKT-strategi for forsvarssektoren. Målet for digitaliseringen er å styrke Forsvarets evne til å løse sine oppgaver. Dette skal gjøres ved å legge til rette for mer effektiv ressursbruk (materiell, personell, EBA, IKT og økonomi) i  forsvarssektoren med utgangspunkt i digitalisering og datadrevet samhandling. 

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for utarbeidelse av den dokumentasjon som er nødvendig for sikkerhetsgodkjenning av de informasjonssystemer
 • Utvikle og følge opp samarbeidet med strategiske partnere og underleverandører samt kontrollere etterlevelse innen forebyggende sikkerhet
 • Bidra til gjennomgående sikkerhetsstyring i hele programorganisasjonen
 • Utvikle og implementere prosedyrer, rutiner og malverk
 • Gjennomføre risikovurderinger innen forebyggende sikkerhet, og sørge for at det gjennomføres vurderinger og tiltak på alle nivå i programmet drive oppfølging av sikkerhetsbrudd 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum tre års relevant erfaring
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret 

Ønskelig

 • Utdanning innen sikkerhetstjeneste
 • Erfaring med skalert smidig (scaled agile) metodikk 
 • Erfaring innen IKT, sikkerhetsgraderte anskaffelser og sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Nøyaktig og kvalitetsorientert 
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • God vurderingsevne og situasjonsforståelse 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.  
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1434 Rådgiver, lønnsspenn kroner 574 700 til 677 600 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det kan gis høyere lønn til spesielt kvalifisert personell. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: KOLSÅS
Enhet: Program Mime og MAST
Søknadsfrist:
29 mai 2022
For mer informasjon, kontakt
Bjørg Ytre-Eide
Tittel: Stabssjef
Telefon: 958 08 334
E-post: bytreeide@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!