Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Prosjektleder

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
8 august 2021

Er du en dyktig prosjektleder og forstår at det er mennesker som skaper resultatene? 

Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter (FMA Luftkapasiteter) ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret, og i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel luftvern, helikoptre, P-8 maritimt patruljefly, og F-35 jagerfly. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer. Luftvernseksjonen er ferd med å anskaffe et bredt spekter av nytt materiell for å kunne styrke det bakkebaserte luftvernet med en betydelig økt kapasitet. Dette innbefatter blant annet anskaffelse og oppgradering av luftvernmissiler, utskytningsenheter, radarer, passive sensorer, kommando- og kontrollenheter samt støttemateriell. 

Vi søker nå etter prosjektleder som skal lede anskaffelsesprosjekter innenfor luftvernprosjektporteføljen. Du vil jobbe i Luftvernseksjonen i Luftkapasiteter, og vil få ansvaret for å organisere, lede og koordinere arbeidet mot andre etater i Forsvarssektoren, samt nasjonal og internasjonal industri. Det må påregnes en del reisevirksomhet både innen- og utenlands.  

Arbeidsoppgaver

 • Sikre koordinering med ansvarlige fagmyndigheter, utarbeide dokumentasjon innenfor prosjektmandat, lede prosjektets anskaffelser, følge opp leveranser og kontinuerlig vurdere prosjektets behov for ressurser ifm. gjennomføring av pålagte arbeidsoppgaver
 • Følge opp og delta i alle relevante prosjektaktiviteter, og koordinere internt mellom mot andre prosjekter
 • Lede arbeidet med arbeidspakker og leveranser innenfor stillingens ansvarsområde
 • Sørge for at krav til forvaltning ivaretas gjennom utarbeidelse av materielldriftsplaner som grunnlag for teknisk- og forvaltningsmessig godkjenning og overføring til drift
 • Rapportere til interessentene om status, fremdrift, økonomi, ytelse, styre usikkerhet samt orientere om saker av spesiell interesse. Hvis avvik fra planene blir identifisert, skal korrektive tiltak anbefales
 • Bistå seksjonsleder luftvernseksjonen innenfor tildelte oppgaver
 • Ivareta egen kompetanse og kjennskap til fagmiljøene
 • Være administrativ stedfortreder for seksjonssjef Luftvernseksjonen

Kvalifikasjoner

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning på bachelornivå innenfor relevant fagområde (annen utdanning samt lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkrav til kompetanse)
 • Prosjektfaglig utdanning- PRINSIX, PMI, PRINCE2, eller tilsvarende. Eventuell manglende PRINSIX-utdanning vil bli gitt etter tiltredelse
 • Min 3 års erfaring som prosjektleder, eller lengre erfaring som prosjektmedarbeider i større komplekse investeringsprosjekter
 • God IKT-kompetanse i MS Office og i MS Project
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklarereres for nivå Hemmelig/Nato secret 

Ønskelig:

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning på masternivå innenfor relevant fagområde
 • Erfaring fra komplekse anskaffelsesprosjekter i statlig investeringsvirksomhet, fortrinnsvis fra Forsvarssektoren
 • Prosjekterfaring fra prosjektvirksomhet innen relevante materielltyper
 • Erfaring fra ledelse av utredningsarbeid
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Erfaring fra operativ-, forvaltning- eller teknisk tjeneste i Forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Evne til å planlegge og organisere
 • Gode lederegenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i både nasjonal- og internasjonal kontekst 
 • Mål- og resultatorientert
 • Strukturert og nøyaktig
 • Helhetstenkende
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg  

Personlig egnethet og teamkompetanse vil bli vektlagt

Vi legger vekt på at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som prosjektleder kode 1113, lønn fra kroner 650.300 til kroner 825.900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
8 august 2021
For mer informasjon, kontakt
Torstein Sorteberg
Tittel: Seksjonssjef prosjektavd Luftvern/oblt.
Telefon: 908 70 803
E-post: tsorteberg@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!