Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Prosjektleder for nye helikopter

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
25 oktober 2021

Vil du være med å lede anskaffelsen av nye helikopter til Norges beste soldater?  

Forsvarsmateriell skal anskaffe nye helikopter for Forsvarets spesialstyrker og Hæren. Vi ser etter deg som har lyst til å lede et spennende prosjekt hvor du får jobbe med et bredt spekter av aktører i et internasjonalt marked. Det er en fordel om du har kunnskap eller erfaring fra fly og helikopter. 

Du vil være stedfortreder for seksjonsleder, og det er derfor også ønskelig at du har erfaring som leder og har hatt personalansvar. 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og lede gjennomføringen av tildelte prosjekter
 • Ansvar for fremdrift, økonomi og ytelse for tildelte prosjekter
 • Være stedfortreder for seksjonsleder

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevant fagkrets
 • Annen utdanning og/ eller lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum tre års prosjekterfaring
 • Sertifisering innen prosjektledelse, som f.eks PMI, Prince2, eller PRINSIX
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklarereres for nivå Hemmelig/Nato secret 

Ønskelig:

 • Erfaring som prosjektleder fra komplekse prosjekter
 • Erfaring fra operativ-, forvaltning- eller teknisk tjeneste av Luft-/luftstøttesystemer
 • God kjennskap til statlig investeringsvirksomhet, fortrinnsvis fra forsvarssektoren
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Erfaring fra ledelse av utredningsarbeid
 • Erfaring som leder med personalansvar

Personlige egenskaper

 • Evne til å planlegge og organisere
 • Gode lederegenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet og teamkompetanse vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som kode 1113 Prosjektleder, lønnsspenn kroner fra 650.300 til 825.900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Prosjekt nye helikopter starter opp med 3 stillinger underlagt Prosjektseksjonen, men vil fra 1. januar 2022 være en egen seksjon underlagt Prosjektavdelingen.

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
25 oktober 2021
For mer informasjon, kontakt
Roger Holm
Tittel: Sjef prosjektavdeling
Telefon: 92440555
E-post: rogholm@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!