Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Prosjektleder for nye radarer

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
10 mai 2021

Stortinget vedtok i juni 2019 at Norge skal få nye sensorer for militær luftromsovervåking (nye radarer). Vil du være med å anskaffe dem?

Vi søker etter en delprosjektleder som har kunnskap om- og interesse for logistikk og leveranse. Du vil få ansvar for at systemer tilrettelegges for drift, følge opp vedlikeholds- og forsyningsstudier samt bidra til utarbeidelse av teknisk- og forvaltningsmessig godkjenningsdokumentasjon. Du vil bli en del av et tverrfaglig team.

Investeringsprosjektet skal anskaffe åtte radaranlegg innenfor en kostnadsramme på ca. 8,1 milliarder kroner. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har det overordnede, koordinerende prosjektansvaret for de tre involverte etatene Forsvarsbygg, Forsvaret og vår egen etat. De nye anleggene vil være med på å gjøre Norge tryggere ved å opprettholde vår evne til å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne og være NATOs øyne i nord.

Om IKT-kapasiteter
Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering. Ny teknologi endrer måten vi jobber på og åpner for nye muligheter. Derfor er sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner og i vårt daglige virke viktigere enn noen gang. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.

Arbeidsoppgaver

 • Lede utarbeidelsen av logistikkdokumentasjon og dokumentasjon for operativ og teknisk bruk
 • Jobbe med gjennomføring av vedlikehold- og forsyningsstudier og gi innspill til materielldriftsplaner
 • Fokusere på å etablere og følge opp løsninger for vedlikehold- og forsyning i samarbeid med partnere
 • Konfigurasjonsstyring
 • Ivareta integrert logistikkstøtte for prosjektet

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen relevant studieretning
 • Sertifisering innen prosjektledelse, for eksempel Prinsix/Prince2/PMI
 • Minimum 3 års erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Erfaring med logistikkstøttearbeid i prosjekter
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Kjennskap til forsvarssektoren og spesielt Forsvaret
 • God kjennskap til og erfaring fra systemforvaltning

Personlige egenskaper

 • Inkluderende og tillitsskapende
 • Analytiske og strukturer
 • Arbeider metodisk og setter høye krav til kvalitet 
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1181 senioringeniør, lønnsspenn kroner 643 000,- til 817 000,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
10 mai 2021
For mer informasjon, kontakt
Embret Øverby
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 930 37 972
E-post: emoverby@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!