Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Prosjektleder innen luftromsovervåking

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
22 mai 2022

Vi søker etter en prosjektleder som har kunnskap om- og interesse for systemintegrasjon og leveranse. Du vil bli en del av et tverrfaglig team.  

Investeringsprosjektet skal anskaffe åtte radaranlegg innenfor en kostnadsramme på ca. 8,1 milliarder kroner. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har det overordnede prosjektansvaret for de tre involverte etatene Forsvarsbygg, Forsvaret og vår egen etat.  Denne stillingen vil inngå som prosjektleder for et av delprosjektene. Stillingen rapporterer til integrert prosjektleder for totalprosjektet.

De nye anleggene vil være med på å gjøre Norge tryggere, og opprettholde og forbedre forsvarets evne til å overvåke norsk og nærliggende luftrom, samt være NATOs øyne i nord. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne. 

Om IKT-kapasiteter:

Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT i både i operasjoner og i det daglige virke. IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere arbeidet med sensorleveranse og direkte tilhørende støttesystemer 
 • Lede test og verifikasjonsarbeid for sensormateriell 
 • Bidra til, og koordinere med, gjennomføring av ILS/logistikk-aktiviteter deriblant fremskaffelse av materielldriftsplan (MDP) 
 • Følge opp og sikre nødvendige tekniske- og forvaltningsmessige godkjenninger 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen relevant studieretning 
 • Sertifisering innen prosjektledelse, for eksempel Prinsix/Prince2/PMI  
 • Minimum 3 års erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse  
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret 

Ønskelig 

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevant fagområde 
 • Kjennskap til forsvarssektoren og spesielt Forsvaret 
 • God kjennskap til og erfaring fra systemforvaltning 

Personlige egenskaper

 • Inkluderende og tillitsskapende
 • Analytisk og systematisk
 • Arbeider metodisk og setter høye krav til kvalitet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

 Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1181 Senioringeniør, lønnsspenn kroner 650 300,- til 825 900,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  


Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
22 mai 2022
For mer informasjon, kontakt
Embret Øverby
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 930 37 972
E-post: emoverby@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!