Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Prosjektleder innen radarsystemer (IFF) på Forsvarets fregatter

Stillingsinformasjon

Sted:
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
7 mars 2021

Har du kunnskap om og interesse for radarsystemer, og vil være vår nye medarbeider? Vi søker etter en dyktig prosjektleder som har høy kompetanse innen prosjektarbeid til Prosjektavdelingen i Maritime kapasiteter.  Som prosjektleder vil du være en del av et team med faste ansatte, faglige saksbehandlere og innleide ressurser som sammen bidrar med materiellanskaffelser til Nansen klasse fregatter, Sjøforsvarets mest komplekse fartøyer. 

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft. 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for gjennomførings- og termineringsfasen av prosjekt IFF til Sjøforsvaret
 • Ivareta det prosjektfaglige aspektet ved prosjektgjennomføringen
 • Lede og styre gjennomføring av tildelt prosjekt, herunder fremdrift, økonomi og ytelse
 • Lede og kontrollerer oppfølgingen av alle leverandørers arbeid innen tildelt prosjekt
 • Utarbeide prosjektplan og annet nødvendig planverk for tildelt prosjekt

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Fullført og bestått master eller tilsvarende
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompenserer for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra prosjektledelse
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig:

 • Erfaring med bruk av prosjektstyringssystemer og ERP-systemer som IFS og SAP
 • Erfaring med komplekse prosjekter
 • Erfaring fra Forsvaret
 • Sertifisert prosjektleder i Forsvaret
 • Kjennskap til Forsvarsmateriell og Forsvarets materiellstyringsprosesser

Stillingsinnehaver må påregne å gjennomføre utdanning til sertifisert prosjektleder i Forsvaret, hvis man ikke har denne utdanningen eller tilsvarende ved tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Som prosjektleder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og bygger gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Evne til å følge opp leveranser
 • Gode samarbeidsevner og kan arbeide så vel selvstendig som i team
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 643.000 til 817.000 brutto pr. år.  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestem innskudd til Statens pensjonskasse.

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.  For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https:://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrer bakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted:
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
7 mars 2021
For mer informasjon, kontakt
Espen Holtar
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 5550 4663
E-post: eholtar@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!