Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Prosjektrådgiver

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Investeringsavdelingen
Søknadsfrist:
5 februar 2023

Vi søker en ny kollega som kan bidra til ytterligere verdiskapning av leveransene til Forsvaret. Er du i tillegg fremoverlent, liker utfordringer og er en lagspiller? Da er du kanskje vår nye rådgiver!

Som prosjektrådgiver får du ansvar for utvikling og vedlikehold av metodeverk, prosesser og prosedyrer som gjelder for gjennomføringen av investeringsprosjektene i forsvarssektoren. Du blir en del av vår investeringsavdeling hvor det er flere dyktige prosjektrådgivere innen ulike fagområder. Vi er samarbeidsorientert, hjelper hverandre og deler kunnskap. Vi ser etter deg som ikke er redd for å komme med forslag og vil bidra til vår utvikling.   Du vil også bidra i kompetanseformidling i sektorens interne utdanning innen prosjekt prosjektledelse.

En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å fremskaffe trygt og sikkert materiell til Forsvaret. Investeringsavdelingen har ansvar for materiellinvesteringsprosessen.  De som jobber her følger opp og støtter andre avdelinger i Forsvarsmateriell og forsvarssektoren med sin spesialkompetanse knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter.  

Arbeidsoppgaver

 • Bidra, koordinere og rådgi i utvikling og forvaltning av metodegrunnlaget for prosjekt-, program- og porteføljestyring i forsvarssektoren
 • Rådgivning og støtte til prosjekter med prosess- og prosedyrekunnskap
 • Bidra til planlegging, gjennomføring og oppfølging av kompetanseformidling innen fagområdet

  Kvalifikasjoner

  • Utdanning på bachelornivå innen relevante fagfelt (annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning)
  • Dokumentert utdanning eller sertifisering innen prosjektledelse/prosjektfaget
  • Minimum ett års relevant erfaring fra prosjektarbeid
  • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
  • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO secret

  Ønsket kompetanse:

  • Erfaring innen prosessmodellering/prosessarbeid
  • Erfaring innen portefølje- og/eller programstyring
  • Erfaring som prosjektleder
  • Erfaring med undervisning
  • Kjennskap til forsvarssektorens investeringsvirksomhet, eventuelt tilsvarende virksomhet fra andre statlige eller private virksomheter

  Personlige egenskaper

  • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, er initiativrik og har god vurderingsevne
  • Evne til å se helheten

  Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

  Vi tilbyr

  • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse
  • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
  • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
  • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn fra kr 584 700,- til 689 100,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

  Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

  Søk på stillingen på Webcruiter!

  Stillingsinformasjon

  Sted: Kolsås
  Enhet: Investeringsavdelingen
  Søknadsfrist:
  5 februar 2023
  For mer informasjon, kontakt
  Roy Blådammen
  Tittel: kontorsjef
  Telefon: 93049333

  Søk på stillingen på Webcruiter!