Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Prosjektrådgiver kompetanseutvikling

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Investeringsavdelingen
Søknadsfrist:
11 juni 2023

Vi søker en prosjektrådgiver som skal jobbe med kurskoordinering og kompetanseutvikling innenfor prosjektledelse og prosjektstyring.

Du skal planlegge, gjennomføre og følge opp forsvarssektorens kursportefølje innen investeringsvirksomheten, samt bidra til kompetanseutvikling. Ditt ansvar vil også innebære å styre, lede og koordinere kursene sett opp mot elevoppfølging, fagressurser i linjen og eksterne ressurser. Det er viktig at du trives med å jobbe med mennesker, og evner å omsette teori til praktiske løsninger.

Som prosjektrådgiver vil du også være en sentral bidragsyter med dine nyskapende tanker omkring utvikling av fremtidsrettet undervisning og hvordan vi best kan formidle kunnskap i forsvarssektoren. 

Investeringsavdelingen har ansvar for materiellinvesteringsprosessen. De som jobber her følger opp og støtter andre avdelinger i Forsvarsmateriell med sin spesialkompetanse knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter.  

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, koordinere og følge opp kursporteføljen innen investeringsvirksomheten
 • Bidra til kompetanseutvikling
 • Kompetanseformidling innen prosjektfaget og prosjektledelse (PRINSIX kurs) 
 • Være rådgiver innen fagområdet kompetanse
 • Saksbehandling  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå innen relevant fagfelt
 • Annen utdanning og erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra undervisning og/eller kunnskaps- og kompetanseformidling
 • Erfaring fra kursadministrasjon/kurskoordinering 
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig:

 • Prosjektledelsessertifisering (PMI/PRINCE 2/PRINSIX 2 eller tilsvarende)
 • Dokumentert utdanning eller erfaring fra prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Initiativrik og god vurderingsevne
 • Evne til å ha helhetsoversikt og se nye løsninger
 • Gjennomføringsevne
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Utviklingsmuligheter
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnsspenn kroner 615 700  til 720 100. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne  sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer
med redusert funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 


 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Investeringsavdelingen
Søknadsfrist:
11 juni 2023
For mer informasjon, kontakt
Rune Andersen
Tittel: Kontorsjef Kompetanseutvikling
Telefon: 990 94 955

Søk på stillingen på Webcruiter!