Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Prosjektrådgiver materielldata

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
23 april 2024

Vi søker deg som har kjennskap til SAP og som har kompetanse på datakvalitet.

En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å fremskaffe trygt og sikkert materiell til Forsvaret. Dette ivaretas gjennom investeringsprosjekter.

Som datakoordinator i Forsvarsmateriell, vil din jobb bestå i å støtte prosjektene i koordinering og etablering av masterdata i forbindelse med materiellanskaffelser. Forsvarsmateriell benytter SAP som drift- og forvaltningssystem. For masseetablering av data benyttes standard- og egenutviklede lasteprogrammer.

I tillegg må du forvente å arbeide med den pågående oppgraderingen av SAP hvor det være behov for et betydelig bidrag med koordinering og konvertering av data. Du vil også samarbeide med personell i de ulike materiellprosjektene. Det er viktig at du trives med å jobbe med mennesker og evner å omsette teori til praksis.

Du vil bli en del av et team i vår seksjon hvor det arbeider flere dyktige rådgivere med høy kompetanse på SAP. 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og koordinere oppdrag på tvers av fagområder og organisatoriske skillelinjer
 • Bistå med teknisk og funksjonell kompetanse i forbindelse med uttrekk, transformering og last av data til SAP
 • Tilrettelegge, verifisere og korrigere datagrunnlag for opplast i SAP
 • Videreutvikle seksjonens arbeidsmetodikk innenfor datakonvertering
 • Støtte og bidra på andre oppgaver som tilfaller seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Du har bachelorgrad innen relevant fagfelt. Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har erfaring og/eller dokumentert kompetanse med bruk av SAP eller tilsvarende ERP system
 • Du har gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskferdigheter 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO Secret. Les mer om hva det innebærer på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/ 

Ønskelig:

 • Erfaring med datakonvertering
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring med bruk av Legacy System Migration Workbench (LSMW) eller tilsvarende verktøy

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og nøyaktig med god helhetsoversikt 
 • Du er faglig nysgjerrig, initiativrik og viser god vurderingsevne
 • Du har gode samarbeidsevner og bidrar til å skape gode relasjoner på tvers av fagmiljøer
 • Du har gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Faglige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid. Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause pr dag. 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Les mer på https://www.spk.no/
 • Kontorlokaler på Skøyen i gåavstand fra jernbanestasjon
 • Treningsfasiliteter med mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 lønnsspenn kroner 615 700 til 720 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
23 april 2024
For mer informasjon, kontakt
Espen Mandel
Tittel: seniorrådgiver
Telefon:

Søk på stillingen på Webcruiter!