Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Rådgiver

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
12 februar 2023

Motiveres du av å jobbe tverrfaglig, er nysgjerrig på hvordan prosesser henger sammen, hvordan disse kan formidles best mulig og hvordan vi hele tiden kan forbedre oss?

Vi søker deg som har erfaring innen kvalitetsarbeid, styringssystem og kontinuerlig forbedring som kan etablere, vedlikeholde og videreutvikle prosesser, og som kan samarbeide godt både med brukerne av materiellet og dyktige kolleger. Du vil få jobbe med utvikling av nye og eksisterende systemer, prosesser og metoder innen forvaltning av materiellet Forsvaret bruker. Det er derfor en fordel om du har teknologisk interesse. Hos oss får du være med å bygge opp, forbedre og undervise i Forsvarsmateriells kvalitetsstyringssystem innen materiellforvaltning, og du vil få arbeide tett med Forsvaret. Stillingen inngår i teknisk direktørs kjernegruppe for oppfølging av prosesseierskap.

En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å forvalte alt materiell Forsvaret bruker. Materiell som brukes av etatene i sektoren godkjennes teknisk og forvaltningsmessig av Forsvarsmateriell. Materiellavdelingen har ansvaret for at alle Forsvarets fly, helikoptre, fartøy og ubemannede systemer er tilgjengelig for Forsvaret og at det er trygt å bruke.  

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i forbedringsarbeid og videreutvikling av nye og eksisterende systemer, prosesser og metoder innen materiellforvaltning
 • Utarbeide undervisningsgrunnlag og bistå i implementeringen av arbeidsprosessene
 • Være en veiledende og rådgivende fagressurs innen styringssystem for materiellforvaltning
 • Planlegge og gjennomføre arbeidsmøter og forbedringsaktiviteter
 • Koordinere arbeid internt i Forsvarsmateriell og med Forsvaret
 • Følge opp etterlevelsen av arbeidsprosessene 

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen realfaglig/teknisk studieretning 
 • Annen utdanning og særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kompetanse innen kvalitetsarbeid, styringssystemer, prosesslegging og utarbeidelse av undervisningsgrunnlag
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO secret

Ønskelig:

 • Erfaring innen et eller flere av områdene: LEAN (kontinuerlig forbedring), materiellforvaltning, systems engineering, integrert logistikkstøtte
 • Det er en fordel om du har erfaring fra Forsvaret eller forsvarsindustrien, men det er ikke et krav.
 • Erfaring med å lede arbeidsmøter, endringsprosesser, undervisning og kjennskap til SAP er også ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig med interesse for å granske problemstillinger, finne årsaker og identifisere løsninger og forbedringer
 • Analytisk, nøyaktig og strukturert
 • Like å jobbe tverrfaglig
 • Selvstendig, med initiativ og driv
 • Gode formidlings- og samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn kroner 584 700 til 689 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
12 februar 2023
For mer informasjon, kontakt
Bjørn Teige
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 93421015

Søk på stillingen på Webcruiter!