Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Rådgiver / analytiker i Forsvarsmateriell

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
29 mai 2023

Vi søker etter deg som tar initiativ, er systematisk og har stor gjennomføringsevne til spennende stilling som forretningsanalytiker innen materiellavhending.

Du er engasjert, og ønsker å være med på å videreutvikle avhendingsområdet i forsvarsektoren gjennom prosessutvikling. Du vil jobbe med å utarbeide analyser, prognoser og vedlikeholde prosedyrer og prosesser. Du vil også få mulighet til å jobbe tett med avhendingsprosjektene og koordinere arbeidet internt i egen etat og mot øvrige etater i sektoren. 

Nyutdannede oppfordres til å søke stillingen!

En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å forvalte alt materiell Forsvaret bruker. Materiell som brukes av etatene i sektoren godkjennes teknisk og forvaltningsmessig av Forsvarsmateriell. Materiellavdelingen har ansvaret for at alle Forsvarets fly, helikoptre, fartøy og ubemannede systemer er tilgjengelig for Forsvaret og at det er trygt å bruke. 

Du vil jobbe i materiellavhendingsseksjonen som er organisert under materiellavdelingen, og rapportere til kontorsjef fagstøtte.  

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide analyser av materiellportefølje og omsetning
 • Lage prognoser og bidra til planlegging innen logistikk, verdi- og volumberegninger
 • Bidra i utvikling og vedlikehold av prosedyrer og prosesser
 • Utarbeide rapporter på mål- og resultatindikatorer
 • Oppfølging av prosess og utarbeide beslutningsgrunnlag
 • Prosjektdeltakelse, informasjonsinnhenting og koordinering
 • Utarbeide kursmateriell og brukerdokumentasjon
 • Brukerstøtte og opplæring

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, eksempelvis innen økonomi, finans, industriell økonomi eller tekniske fag
 • Annen utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig / NATO Secret

Ønskelig:

 • Erfaring fra Forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Løsnings- og resultatorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter
 • Mulighet til inntil to timer trening per uke i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn kroner 584 500 til 720 100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling .

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
29 mai 2023
For mer informasjon, kontakt
Karianne Grinde
Tittel:
Telefon:

Søk på stillingen på Webcruiter!