Om Forsvarsmateriell

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.   

Rådgiver innen anskaffelser til Forsvaret

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Kontraktsavdeling IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
8 mars 2021

Vi søker etter deg som har kunnskap om - og interesse for forhandlinger, kontraktsutforming og oppfølging av komplekse kontrakter. Du vil få ansvaret for å planlegge, gjennomføre og lede anskaffelsesprosesser, samt administrere og følge opp inngåtte kontrakter, og strategiske samarbeidsavtaler innenfor IKT-området.
 
IKT-porteføljen består av flere titalls prosjekter som omsetter for rundt 2 milliarder årlig. Arbeidsområdet omfatter hele Forsvarets IKT-investeringsportefølje og spenner bredt, fra anskaffelser og tjenestekjøp til inngåelse og oppfølging av komplekse strategiske samarbeidsavtaler. Forsvarsmateriell har samlet en rekke investeringsprosjekter i to store programmer. Programmene Mime og Mast inngår i et av Norges viktigste digitaliseringsarbeid, nemlig digitalisering av forsvarssektoren. Gjennom dette programmet skal vi bidra til å utvikle fremtidens forsvar og sørge for at Forsvaret kan nyttiggjøre seg teknologiutviklingen som foregår.
 
Kontraktsavdelingen har ledig en stilling som rådgiver i faggruppe for FIF-porteføljen (Forsvarets felles integrerte forvaltningssystem). Faggruppen er samlokalisert med Cyberforsvarets informasjonsteknologistjenester (CIKT) på Sjølyst i OSLO.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for at anskaffelsene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og i henhold til forretningsmessige prinsipper
 • Planlegge, gjennomføre og lede anskaffelsesprosesser, foreta vurdering og oppfølging av mislighold, samt gjennomføre forhandlinger
 • Bistå med faglige råd og veiledning overfor interne brukere
 • Bidra aktivt til videreutvikling og kvalitetssikring av anskaffelser og prosesser
 • Ansvarlig for sammen med resten av faggruppen å følge opp avdelingens inngåtte kontrakter innenfor lisenser og konsulenter

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor juridisk eller økonomisk fagområde
 • Bachelorgrad eller tilsvarende, kombinert med lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning på Masternivå
 • Minimum to års relevant erfaring
 • God formulerings- og formidlingsevne muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig:

 • Erfaring med kontraktsforhandlinger og ledelse av anskaffelsesprosesser
 • Erfaring med forretningsmessig oppfølging av kontrakter generelt, og gjerne spesifikk kjennskap til leverandørmarkedet og oppfølging av store kontrakter innenfor IKT-området
 • Kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt erfaring med gjennomføring av anskaffelser innenfor dette regelverket
 • Kjennskap til Forsvarssektoren og tilhørende anskaffelsesregelverk 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Høy arbeidskapasitet og en fleksibel arbeidsform
 • Kreativ, initiativrik og ansvarsbevisst
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn fra kr 597 000,- til kr 708 000,- brutto pr år. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Kontraktsavdeling IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
8 mars 2021
For mer informasjon, kontakt
Elisabeth Harung Halvorsen
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 930 53 361
E-post: ehhalvorsen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!