Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Rådgiver innen beredskap

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
26 september 2022

Vi søker deg som har erfaring fra beredskapsarbeid fra statlig eller privat virksomhet, spesielt innen tilrettelegging, oppfølging og utdanning av beredskapssystemer for kriseledelse. Utvikling av beredskapskultur er en fordel om du har arbeidet med. Du vil jobbe med å videreutvikle beredskapssystemet i FMA, samtidig som at du bidrar til å øke fokus, kompetanse og profesjonalitet innen beredskapsarbeidet. Du vil også samarbeide tett med avdelinger og kapasiteter i FMA for å koordinere oppgaver, videreutvikle og følge opp planverk og kompetanseutvikling.
Beredskap i FMA er organisert gjennom en sentral koordinerende stabsoffiser, som er knyttet opp i ledelsen i Materiellavdelingen. Kapasitetene i FMA har også et beredskapsansvar med egne stillinger, og sentralt følges disse opp gjennom faglig ledelse og koordinering.
 
Teamet består av to ansatte, der leder har et faglig koordinerende ansvar for ytterligere fire ansatte. Du vil ha mulighet å forme din egen arbeidshverdag. 
Vi ser etter deg med solid faglig kompetanse, som liker å ta initiativ og identifisere nye muligheter, og som vil være med på å videreutvikle beredskap i FMA. 

Om Materiellavdelingen:
En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å forvalte alt materiell Forsvaret bruker. Materiell som brukes av etatene i sektoren godkjennes teknisk og forvaltningsmessig av Forsvarsmateriell.  Materiellavdelingen har ansvaret for at alle Forsvarets fly, helikoptre, fartøy og ubemannede systemer er tilgjengelig for Forsvaret og at det er trygt å bruke.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til videreutvikling og oppfølging av interne systemer for krisehåndtering
 • Bidra til utvikling av beredskapsplanverk i etaten
 • Bidra til koordinering av beredskapsarbeid mellom sentralt nivå og kapasiteter
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av beredskapskompetanse i etaten
 • Bidra til oppfølging og utvikling av beredskapsrapportering i etaten
 • Oppfølging av styringssystem for beredskap
 • Representere Forsvarsmateriell i relevante fagfora
 • Ha oversikt, kunnskap, og gi råd om krav i aktuelle lover, forskrifter og politiske føringer

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen fagområdet på bachelornivå
 • Erfaring fra beredskapsarbeid i privat eller offentlig sektor
 • Relevant erfaring innen egen utdanningsretning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse

  Ønskelig
 • Relevant masterutdanning. Annen utdanning og/ eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra saksbehandling innen offentlig forvaltning
 • Erfaring fra beredskapsarbeid i forsvarssektoren eller i totalforsvaret
 • Kjennskap til forsvarssektoren og Forsvarsmateriell
 • God kunnskap om relevante lover, forskrifter og standarder
 • Relevant tilleggsutdanning f.eks. innen kriseledelse eller utvikling av styringssystemer

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å gi opplæring
 • Evne og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Personlig initiativ
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler på Militærhospitalet, sentralt i Oslo på Akershus festning. 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn kroner 584 700 til 689 100 brutto pr. år. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Oslo
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
26 september 2022
For mer informasjon, kontakt
Hans Henrik Sagosen
Tittel: Beredskapsoffiser
Telefon: 40029709
E-post: hsagosen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!