Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Rådgiver ved Kontraktsavdelingen

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
11 juni 2023

Har du erfaring med eller utdanning innenfor anskaffelser?

Vi søker nå etter en medarbeider som er motivert for å bidra til at Forsvarsmateriell kan anskaffe tidsriktig og relevant materiell til Sjøforsvaret.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlige for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke..

Arbeidsoppgaver

 • Bidra inn i et eller flere prosjektteam ved Kontraktsavdelingen
 • Utarbeide strategidokumenter
 • Gjennomføre markedsundersøkelser
 • Utarbeidelse av  konkurransegrunnlag, tilbudsevaluering, forhandlinger og kontraktsoppfølging

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap
 • Relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med prosjektarbeid eller anskaffelsesvirksomhet
 • Kunnskap om PRINSIX eller tilsvarende konsepter for prosjektstyring
 • God muntlig og skriftlige fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklarere for nivå Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Erfaring innen utøvelse av offentlige anskaffelser, herunder kompetanse innen regelverk for anskaffelser til forsvarssektoren (FOSA og ARF)

Personlige egenskaper

 • Evne til å planlegge og prioritere egne arbeidsoppgaver
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendighet i fagutøvelsen
 • Helhetstenking og analytisk oppgaveløsning
 • Engasjement og høy grad av integritet
 • Å fatte beslutninger og ta ansvar for disse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn kroner 615 700 til 720 100. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.   

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Loddefjord
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
11 juni 2023
For mer informasjon, kontakt
Geir Morten Holberg
Tittel: Sjef Kontraktsavdeling
Telefon: 974 76 118

Søk på stillingen på Webcruiter!