Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Rådgivere kontrakt

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
18 august 2024

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter, og noe av verdens mest avanserte Luftvern, slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper f.eks. nye P-8 overvåkningsfly, AW101-helikoptre og avanserte Luftvern-systemer, er det Forsvarsmateriell Luftkapasiteter som vurderer, forhandler, kontraherer og forvalter dem.

Kontraktsavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter har som hovedoppgave å forhandle fram, etablere og følge opp kontrakter for Luftforsvarets investeringsprosjekter. Avdelingen har også som oppgave å delta og følge opp på kontrakt- og finanssiden i internasjonale komiteer rettet mot avdelingens fagområde.  I tillegg har avdelingen som oppgave å gi generell rådgivning innen kontraktsområdet internt og til eksterne aktører.  

I Kontraktsavdelingen er vi stolte over å bidra i Norges største anskaffelsesorganisasjon - og i henhold til Langtidsplanen for Forsvaret kommer det flere spennende og store oppgaver fremover.  Ønsker du stort ansvar for omfattende økonomiske anskaffelser i et internasjonalt miljø vil du være den vi ser etter.

Vi vil derfor styrke vårt arbeid og søker etter to medarbeidere som også er motivert til å bidra til at Forsvarsmateriell kan anskaffe tidsriktig og relevant materiell til Luftforsvaret.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra inn i, eller lede, en eller flere anskaffelser ved Kontraktsavdelingen
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og tilbudsevaluering
 • Gjennomføre forhandlinger og kontraktsoppfølging nasjonalt og internasjonalt
 • Utarbeide strategidokumenter
 • Gjennomføre markedsundersøkelser
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå innenfor fagområdene jus/økonomi
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Ønskelig: 

 • Utdanning på masternivå innen fagområdene jus/økonomi
 • Relevant arbeidserfaring knyttet til anskaffelsesvirksomhet
 • Kunnskap om eller erfaring med prosjektarbeid
 • Kunnskap om eller erfaring med  og innen regelverk for anskaffelser til forsvarssektoren (LOA, FOSA og ARF)

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Evne til å planlegge og prioritere egne arbeidsoppgaver
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Helhetstenkning og analytisk oppgaveløsning
 • Engasjement og høy grad av integritet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningsfasiliteter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 lønnsspenn kr 615 700 til kr 720 100. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Forsvarsmateriell Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at avdelingene skal flytte fra basen på Kjeller, tidligst innen 2026. Det betyr at endringer i tjenestested må påregnes.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på 
Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet om det.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
18 august 2024
For mer informasjon, kontakt
Eivind Fagge
Tittel: Underdirektør/avd.sjef kontrakt
Telefon: 920 45 064
E-post: efagge@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!