Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Saksbehandling innen skipstekniske fagfelt

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
3 mai 2022

Arbeidet med å bidra til å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav for både fartøy og materiell, er kritisk for sikkerheten om bord og for å beholde opeativ evne. Vi styrker nå teamet i Ramsund med en ingeniør eller tekniker som har erfaring fra maritim virksomhet, og som har kunnskap om skipsteknisk fagfelt. Har du mastergrad innen fagfeltet marinteknisk/maskin eller tilsvarende vil det være en fordel, men bachelorgrad og relevant erfaring kan også være kvalifiserende.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter er anvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitør kampkraft.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk oppfølging av fartøyene innen eget fagfelt
 • Utredning og saksbehandling i forbindels emed endringer, modifikasjoneer og avvik på Kystvaktens og Kystjegerkommandoens materiell
 • Etablering- og vedlikehold av masterdata i SAP, innenfor eget fagområde
 • Teknisk saksbehandling i forbindelse med amteriellanskaffelser innen fagfeltet
 • Utfører inspeksjons- og kontrollaktivitet ved vedlikeholds- og oppdateringsoppdrag innen eget fagområde på Forsvarets fartøyer

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad innen marintekniske fag eller maskin, eventuelt annen utdanning og lang relevant erfaring
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklarer for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Mastergrad innen fagfeltet marinteknisk/maskin
 • Relevant erfaring fra saksbehandling/ingeniørarbeid innefor fagområdet
 • Erfaring fra:
  • prosjektarbeid
  • maritimt regelverksarbeid
  • bruk av ERP-systemer som IFS eller SAP

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsfull
 • Samarbeidsevner og lagånd
 • Engasjert
 • Du er faglig nysgjerring og liker å holde deg oppdatert samtidig som det er naturlig å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor 
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Ramsund orlogsstasjon er Sjøforsvarets hovedbase i nord. Basen ligger i Tjeldsund kommune. Basen ligger 25 min fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og mellom byene Harstad og Narvik. Ramsund er en moderne militærbase med kvalitative kapasiteter rettet mot Sjøforsvarets avdelinger.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 543.500 til 677.600. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
3 mai 2022
For mer informasjon, kontakt
Kjetil Bornø
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 90552831
E-post: kjborno@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!