Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Seksjonsleder økonomi

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
3 desember 2023

I Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter venter nye utfordringer innenfor økonomi, ledelse og virksomhetsstyring. Hos oss vil du få en spennende, variert og fleksibel arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å utvikle vår forsvarsevne hver dag. Som arbeidsgiver er vi opptatt av å gi ansatte mulighet til å ha en god balanse mellom jobb og fritid. Du vil som seksjonssjef økonomi få mulighet til å utvikle deg faglig og personlig, spesielt hvis du har lederambisjoner.

For å lykkes i stillingen er det viktig at du har en nøyaktig og strukturert tilnærming til oppgavene. Du må være analytisk, ha god gjennomføringsevne, være resultatorientert og ha evne til å sette deg raskt inn i ulike problemstillinger og omsette mål til handling.
Som leder for økonomiseksjonen i staben må du trives med å skape gode relasjoner på tvers av fagmiljøer. Du vil samarbeide tett med andre enheter i Forsvarsmateriell og være en del av et større nettverk.

Vi ser etter deg som er ambisiøs og engasjert, og som ønsker å være med på å videreutvikle oss innen området økonomi og virksomhetsstyring, i takt med omgivelser i endring og teknologisk utvikling. Økonomiseksjonen består av 5 ansatte og er en del av staben til Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter. Stillingen rapporterer til stabssjef.

IKT-kapasiteter utruster Forsvaret og forsvarsektoren med IKT-løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri

Arbeidsoppgaver

 • Sikre god økonomi- og virksomhetsstyring i kapasiteten i tråd med mål og strategier
 • Ansvarlig for budsjettering, rapportering og prognoser, samt analyse av økonomiske resultater
 • Bidra i utarbeidelsen av den interne planen for ledelse og styring
 • Utøve faglig ledelse av oppgaver knyttet til budsjett, regnskap, analyser, samt sørge for at økonomiseksjonen som støttefunksjon har en aktiv rolle i faglig utvikling, veiledning og samarbeid med lederne i kapasiteten
 • Bidra til en helhetlig risikostyring og internkontroll og følge opp egen seksjon i dette arbeidet
 • Utvikle kvalitetsledelse og gevinstrealisering
 • Påse at alle sider ved økonomifeltet forholder seg til lover, forskrifter og lokale reglementer
 • Personell-, økonomi- og resultatansvar for egen seksjon
 • Lede og koordinere seksjonen gjennom å planlegge, delegere og følge opp medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen økonomifag
 • Annen utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring i større virksomhet
 • Erfaring fra ledelse av økonomiprosesser
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i både norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til sikkerhetsnivå Hemmelig/NATO Secret

Ønskelig

 • Ledererfaring
 • Erfaring fra offentlig sektor, gjerne forsvarssektoren
 • Erfaring med
  • Effektivisering og gevinstrealisering
  • Kvalitetsledelse
  • Risikostyring

Personlige egenskaper

 • Du har høy gjennomføringsevne og kan håndtere og lede komplekse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Du er faglig dyktig, initiativrik, har god formidlingsevne og evner å skape faglig engasjement
 • Du er en tydelig leder med beslutningsevne som samtidig opptrer med integritet og skaper trygghet og tillit hos dine ansatte
 • Du er god til å planlegge, er strategisk og helhetstenkende

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seksjonssjef stillingskode 1211 lønnsspenn kroner 692 400,- til 919 200,- brutto pr. år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
3 desember 2023
For mer informasjon, kontakt
Hege Marie Finberg Selvig
Tittel: Stabssjef
Telefon: 97549451

Søk på stillingen på Webcruiter!