Om Forsvarsmateriell

Om Landkapasiteter: Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av militært materiell til Forsvarets avdelinger, spesielt Hæren, Heimevernet og Forsvarets spesialstyrker. Porteføljen spenner fra komplekse og høyteknologiske våpensystemer som stridsvogner og artilleri til moderne utrusning på den enkelte soldat.

Seksjonssjef, kontrakt

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Kontraktsavdeling Landkapasiteter
Søknadsfrist:
1 oktober 2023

Er du dyktig innen ledelse av anskaffelser og kontraktarbeid, og forstår at det er menneskene som skaper resultatene? Vi søker nå etter en seksjonssjef som har kunnskap om- og interesse for ledelse og offentlige anskaffelser. Landkapasiteter anskaffer materiell til alle Forsvarets avdelinger, men i hovedsak til Hæren og Heimevernet. Porteføljen inkluderer alt fra stridsvogner, feltvogner og artilleri, til sanitetsmateriell og soldatutrustning. Kontraktavdelingen skal sikre riktige og gode anskaffelser av materiell i investeringsprosjekter. Kontraktavdelingen ivaretar de kommersielle sider av alle prosjektanskaffelser, herunder strategi, forespørsel, kontraktsforhandlinger, gjennomføring og oppfølging og er ansvarlig for alle anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende lover- og bestemmelser. Stillingen rapporterer til avdelingssjef for Kontraktavdelingen. Det foregår for tiden en vurdering av dagens organisering, og endringer i ansvarsforholdet kan komme.

Om Landkapasiteter;
Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle seksjonen 
 • Personalansvar for 10 medarbeidere per i dag
 • Være en del av Kontraktavdelingens ledergruppe 
 • Planlegge anskaffelser gjennom anskaffelsesstrategier og beslutningsdokumenter 
 • Lede og koordinere arbeidet med gjennomføring av anskaffelser og kontraktsoppfølging 
 • Inngå avtaler i henhold til gjeldende fullmakter 

Kvalifikasjoner

 • Master (tilsv.) innen rettsvitenskap eller økonomiske fag 
 • Kunnskap om offentlig regelverk for anskaffelser 
 • Fem års relevant erfaring fra innkjøp/kontraktarbeid  
 • Ledererfaring 
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk 
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse

Ønskelig:

 • Prosjekterfaring 
 • Erfaring fra forsvarsanskaffelser

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Gode evner til å bygge relasjoner og nettverk 
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø 
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største fremste anskaffelsesmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til idrettshall, svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seksjonssjef 1211, lønnsspenn fra kroner 759.100 til 870.900 (ltr fra 75 til 80)  brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

  Det er for tiden en vurdering av dagens organisering og endringer i ansvarsforhold kan komme.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.
  Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Kontraktsavdeling Landkapasiteter
Søknadsfrist:
1 oktober 2023
For mer informasjon, kontakt
Per Arne Johnsen
Tittel: Underdirektør
Telefon:

Søk på stillingen på Webcruiter!