Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Seksjonssjef prosessforbedring og ERP-masterdata

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
12 februar 2023

Vi ser etter deg; du er en dyktig leder innen prosessforbedring og masterdata som vet å ta vare på menneskene rundt deg.  Du har kompetanse om hva som kreves for å forvalte og dokumentere IKT-systemer gjennom hele livsløpet. Aller best er det om du har klare tanker om hvordan dette skal gjøres for IKT-systemer som utvikles etter smidige metoder så vel som systemer forvaltet på mer fossefallsorienterte vis. 

Du vil lede en seksjon med engasjerte og dyktige kollegaer som sammen sørger for kvalitet i masterdata samt relevante prosesser for eierskapsforvaltning med tilhørende verktøystøtte til bruk i programmer, prosjekter og våre systemavdelinger. 

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Om IKT-kapasiteter:
IKT-kapasiteter utruster Forsvaret og forsvarsektoren med IKT-løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri .

Arbeidsoppgaver

 • Utøve rollen som seksjonssjef med tilhørende ivaretakelse av arbeidsgivers oppgaver og ansvar, inkludert rollen som linjeleder for seksjonens ansatte 
 • Lede seksjonens arbeid med metode-, regelverks- og prosessforvaltning, herunder bidra til digitalisering innen eget ansvarsområde 
 • Veilede og støtte arbeid i programmer, prosjekter og våre systemavdelinger for å sørge for at det jobbes i henhold til krav, regelverk og vårt styringssystem 
 • Lede arbeidet med masterdataforvaltning i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter 
 • Ivareta og videreutvikle kompetanse og kapasitet

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning gjerne med spesialisering innen IKT-området 
 • Annen utdanning i kombinasjon med spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Fem års relevant erfaring fortrinnsvis med prosessarbeid (IKT) eller masterdata
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Det vil bli tillagt vekt dersom du også har:  

 • Lederutdanning eller annen formalisert lederkompetanse og -erfaring 
 • Erfaring med rammeverk for software eller system engineering 
 • Erfaring med ERP-systemer, helst innen materiellmasterdata 
 • Kjennskap til og forståelse for Forsvarets operative virksomhet 

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt og skaper resultater sammen med andre 
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Du presenterer og kommuniserer informasjon på en god og lettfattelig måte
 • Du er analytisk og har evne til å se helhet 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

 Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør, lønnsspenn kroner 689.100 til 911.700 brutto pr. år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: IKT-kapasiteter
Søknadsfrist:
12 februar 2023
For mer informasjon, kontakt
Lasse Halaas
Tittel: Sjefingeniør
Telefon: 958 55 833

Søk på stillingen på Webcruiter!