Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Senior flyingeniør 

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
7 desember 2021

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell Luftkapasiteter (FMA Luftkap) som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

CAMO F-35 seksjon har overordnet ansvar for alle aspekter av kontinuerlig luftdyktighet (EMAR M) og eierskapsforvaltning av våpensystemet F-35 i et levetidsperspektiv. Sammen vil medarbeidere bidra på alle områder som kreves for tidsriktige leveranser og en effektiv forvaltning av systemet utover det spesifikke ansvarsområdet som er nevnt. Vi søker nå etter en person som har erfaring, kunnskap om og interesse for både selvstendig ingeniørarbeid og arbeid i team, med spesiell vekt på avionikk og elektromekaniske fag. Du vil rapportere til seksjonssjef for CAMO F-35. 

Arbeidsoppgaver

 • Inneha rolle som faglig leder og utføre oppgaver som F-35 CAMO flyingeniør med ansvar for konfigurasjonsstyring gjennom å lede pålitelighetsmonitorering og aktivt etablere forbedringsprogram knyttet til ansvarsområde avionikk
 • Vurdering og implementering av vedlikeholdsdata og godkjente/sertifiserte tekniske produkter som sikrer opprettholdelse av den kontinuerlige luftdyktighet
 • Bidra i prosjekter og arbeidsgrupper innen eget fagområde

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdannelse på bachelornivå innen relevant fagkrets 
 • Minimum tre års relevant erfaring 
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Det er ønskelig med:

 • Utdannelse på masternivå innen relevant fagkrets
 • Erfaring fra forsvarssektoren
 • Flyteknisk erfaring fra Luftving eller fra sivil luftfart
 • Kompetanse og erfaring med EMAR eller EASA regelverket

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Helhetstenkende og analytisk
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Initiativrik og selvgående 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 650.300 til kroner 825.900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
7 desember 2021
For mer informasjon, kontakt
Øystein Rogdaberg
Tittel: Seksjonssjef CAMO F-35
Telefon: 63 89 93 85
E-post: orogdaberg@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!