Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Senioringeniør 

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
10 desember 2021

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell Luftkapasiteter (FMA Luftkap) som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Norsk militær luftdyktighetsmyndighet er en avdeling i Forsvarsmateriell, og har det funksjonelle ansvaret for luftdyktighet og materiellsikkerhet på alle flytyper i Forsvarssektoren. Det tilbys varierte og utfordrende oppgaver i et spennende og hyggelig miljø. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til ivaretakelse av luftdyktighet, inkludert regelverk, godkjenninger og tilsyn
 • Følge opp faglige krav til organisasjoner og personell i sektoren
 • Utføre saksbehandling innenfor avdelingens ansvarsområde
 • Delta i internasjonale fora som er relatert til luftdyktighet 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning (bachelor) innen relevant fagkrets
 • Minimum 3 års tjeneste innen fagområdet luftdyktighet
 • Erfaring fra fagmyndighetsutøvelse i FMA Luftkapasiteter, Luftfartstilsynet eller utenlandske militære eller sivile luftdyktighetsmyndigheter
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Det er ønskelig med:

 • Flyoperativ erfaring
 • Du bør ha god kunnskap om sikkerhetsstyring og tilhørende rapporteringssystemer fra luftfart
 • Erfaring fra Forsvaret/Forsvarssektoren

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du tar ansvar og gjennomfører
 • Du er engasjert og har høy integritet
 • Du er strukturert og analytisk, og arbeider systematisk for å oppnå resultater

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 650.300 til kroner 825.900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter på sikt skal flytte fra basen på Kjeller. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kjeller
Enhet: Luftkapasiteter
Søknadsfrist:
10 desember 2021
For mer informasjon, kontakt
Jon Olsen
Tittel: Oblt/Avd.sjef luftdyktighet og regelverk
Telefon: 63808143
E-post: jonolse@u.forsvaret.no

Søk på stillingen på Webcruiter!