Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Senioringeniør

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Teknologiavdeling Maritime kapasiteter
Søknadsfrist:
30 november 2023

Har du interesse for høyteknologiske systemer? Vi er på jakt etter deg som motiveres av å lede, har solid kompetanse på maritim teknologi og har et ønske om å være en del av et svært kompetent fagmiljø. 

Vi søker nå etter en dyktig og engasjert seksjonssjef til Kampteknologiavdelingen i Maritime Kapasiteter. Seksjonen er lokalisert i Ramsund orlogsstasjon. Seksjonen utfører teknisk saksbehandling knyttet til avvik, endringer og modifikasjoner for kystvaktfartøyer og småbåter til Kystjegerkommandoen. Seksjonen bidrar også i nye prosjekter. Noe reisevirksomhet må påregnes. Som seksjonssjef vil du få personell- og budsjettansvar.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Maritime kapasiteter er ansvarlige for fremskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer kampklare materiellsystemer som er trygge å bruke. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og prioritere arbeidet ved Ramsund seksjon
 • Ivareta ansvar for faglige oppgaver innen kystvaktporteføljen og småbåtmiljø i Ramsund gjennom å avgi ressurser til prosjekter og eierskapsforvaltning
 • Ivareta personell-, budsjett- og HMS ansvar knyttet til seksjonens virksomhet
 • Være pådriver for å utvikle seksjonen til å være en faglig sterk seksjon som leverer resultater med høy kvalitet

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevante fagretninger
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring innen maritim teknologi
 • Gode norsk- og engelsk-kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret 

  Ønskelig: 
 • Mastergrad innen relevant fagområde
 • Erfaring med arbeid på Sjøforsvarets materiellstruktur
 • Erfaring i bruk av ERP systemer herunder SAP

Personlige egenskaper

 •  Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Strukturert tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Du vil ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

  Ramsund orlogsstasjon er sjøforsvarets hovedbase i nord. Basen ligger i Tjeldsund kommune. Basen ligger 25 min fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes, og mellom byene Harstad og Narvik. Ramsund er en moderne militærbase med kvalitative kapasiteter rettet mot Sjøforsvarets avdelinger.

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør, kode 1181, lønnsspenn kr 692.400 – 870.900 brutto pr år (ltr 70-80). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Ved særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

  Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Ramsund
Enhet: Teknologiavdeling Maritime kapasiteter
Søknadsfrist:
30 november 2023
For mer informasjon, kontakt
Jostein Lundemoen
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 990 92 935

Søk på stillingen på Webcruiter!