Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Senioringeniør innen C4IS sikkerhet

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
11 desember 2022

Vi søker etter en person som har kunnskap om- og interesse for informasjonssikkerhet relatert til C4IS, våpen- og landsystemer.  Vi ser etter en motivert, strukturert og analytisk senioringeniør som kan bekle rollen som saksbehandler innenfor informasjonssikkerhet.

Du vil få ansvaret for å koordinere, fremskaffe, bidra til og vedlikeholde nødvendig underlag for sikkerhetsgodkjenning av informasjons- og våpensystemer på landbaserte plattformer. Arbeidsoppgavene dine vil omfatte deltakelse i anskaffelsesprosjekter og levetidsoppfølgning av driftssatte landsystemer. Du skal også være med på å etablere en overordnet sikkerhetsarkitektur for landsystemer. Informasjonssikkerhet må adresseres funksjonelt og teknisk sett i sammenheng. Din viktigste egenskap er at du har ha evne til å se,  og forstå disse utfordringene i et helheltig perspektiv. Like viktig er det at du evner å kommunisere  og koordinere godt med alle de ulike aktørene som er involvert.

Om Landkapasiteter:
Landkapasiteter har ansvar for en bred portefølje av kjøretøy som stridsvogner og feltvogner, våpen som artilleri og tunge og lette maskingevær, og simulatorer og elektrooptisk materiell. Vi har i tillegg ansvar for utrustningen soldaten bærer nærmest, samt sanitetsmateriell, verktøy, kjøkkenutstyr, kraftforsyning, test, veterinærtjenester, drivstoff, ammunisjon og eksplosiver. Mye av materiellet brukes av alle Forsvarets avdelinger, men de største brukerne er Hæren og Heimevernet.

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe med  anskaffelsesprosjekter, levetidsforvaltning og helhetlig systemarkitektur relatert til landsystemer
 • Fokusere på  grensesnitt, funksjon, system- og system av systemernivå fremfor teknologi- og dybdedetaljer
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora
 • Muligheten til å arbeide med- og bidra innen tilstøtende fagområder
 • Være en sterk og tydelig rådgiver overfor Forsvaret og våre fagmiljøer

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen fagretning informasjonssikkerhet, cybersikkerhet, sikkerhetsadministrasjon, systemsikkerhet eller lignende
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig / NATO Secret 

Ønskelig:

 • Erfaring innen forsvarsrelatert datasikkerhetsteknologi, krypto eller kommunikasjonsanvendelse samt lover og forskrifter om behandling av sikkerhetsgradert informasjon

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og handlekraftig
 • Høy gjennomføringsevne
 • Evne til å kunne tilegne seg kunnskap om systemer og grensesnitt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for hjemmekontor i henhold til intern policy
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1181 Senioringeniør, lønnsspenn kroner 661 400 til 839 900 (ltr 70-80) brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Landkapasiteter
Søknadsfrist:
11 desember 2022
For mer informasjon, kontakt
Øyvind Høvik
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 984 34 652
E-post: ohovik@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!