Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Senioringeniør innen luftromsovervåkning

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
30 mars 2023

Vi søker nå etter en senioringeniør som har kunnskap om- og interesse for sensorsystemer innenfor feltet «bakkebaserte radarsystemer». 
Forsvaret er nå i ferd med å oppdatere sine radarsystemer. Som senioringeniør hos oss får du mulighet til å bidra til dette. Du vil delta i investeringsprosjekter innen fagområdet og bidra i å forvalte anskaffede systemer. Stillingen er en del av et større fagmiljø innen kontroll- og varslingsfeltet. 

IKT-kapasiteter utruster Forsvaret og forsvarsektoren med IKT-løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri

Arbeidsoppgaver

 • Delta i investeringsprosjekter som fremskaffer og videreutvikler radarsystemer med hovedfokus på sensorsystemer, nye luftvarslingsradarer
 • Jobbe med radarsystemer og tilhørende sanntids kommando og kontrollsystemer 
 • Arbeide for godt samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører innenfor sensorsystemer
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora relatert til sensorsystemer  
 • Bidra til forvaltning av systemporteføljen 
 • Være en rådgiver overfor Forsvaret og våre fagmiljøer  

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevant fagområde (elektronikk kybernetikk, tele- og datakommunikasjon)
 • Annen utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum fem års relevant erfaring
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO Secret 

Ønskelig:

 • Kjennskap til sensorsystemer/radarsystemer 
 • Kjennskap til radarteori og signalbehandling 
 • Kjennskap til Forsvarets virksomhet 

Personlige egenskaper

 • Du er faglig dyktig, nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med dem rundt deg
 • God formidlingsevne og evner å skape faglig engasjement 
 • Initiativrik og kan arbeide selvstendig, men trives også godt i team 
 • Arbeider strukturert og analytisk 
 • Har fokus på kvalitet og liker å levere gode resultater 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 661 400 til 839 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Forsvarsmateriell
Søknadsfrist:
30 mars 2023
For mer informasjon, kontakt
Geir Einar Grødem
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 920 05 928

Søk på stillingen på Webcruiter!