Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Senioringeniør innen utvikling av masterdata

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
29 mai 2022

Vi søker etter en nytenkende og målrettet senioringeniør som ønsker å være med på vår reise for å bli en datadrevet organisasjon. 
Du er løsningsorientert, har analytiske evner og erfaring med masterdata, testledelse og datadrevne virksomheter. Stillingen vil tillegges faglig ansvar, og gode lederegenskaper er derfor ønskelig.

Materiellinformasjonsseksjonen i Forsvarsmateriell Materiellavdeling har ansvar innen materielldataforvaltning, datastyring, forvaltning av systemløsninger (ERP-/IT-systemer) og NATO-kodifisering. Du vil rapportere til Kontorsjef Materielldata- og kodifiseringskontoret i Materiellinformasjonsseksjonen.

Om Materiellavdelingen:
En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å forvalte alt materiell Forsvaret bruker. Materiell som brukes av etatene i sektoren godkjennes teknisk og forvaltningsmessig av Forsvarsmateriell.  Materiellavdelingen har ansvaret for at alle Forsvarets fly, helikoptre, fartøy og ubemannede systemer er tilgjengelig for Forsvaret og at det er trygt å bruke. 

Arbeidsoppgaver

 • Dataforvaltning, analyse av masterdata 
 • Utvikle styringsinformasjon basert på masterdata  
 • Ansvar for test og implementering av ny funksjonalitet innenfor eierskapsforvaltning i våre IT-systemer i FIF-porteføljen 
 • Bidra til god datakvalitet i Forsvarssektorens IT-systemer 
 • Rådgi og yte prosjektstøtte innen fagområdet 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kunnskap ringom masterdata og dataforvaltning, test –og implementeringsaktiviteter relatert til programvareutvikling, IT-/ERP-systemer, utnyttelse av styringsinformasjon og prosjektgjennomfø
 • Du har meget gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO Secret  

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Strukturert og analytisk 
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk 
 • God på samarbeid og kommunikasjon

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør i stillingskode 1181, lønnsspenn kroner 650 300 – 825 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent  lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Materiellavdelingen
Søknadsfrist:
29 mai 2022
For mer informasjon, kontakt
Sven Atle Almankaas
Tittel: kontorsjef
Telefon: 90186286
E-post: salmankaas@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!