Illustrasjonsbilde

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Senioringeniør / overingeniør - kvalitetsrevisjon

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Investeringsavdelingen
Søknadsfrist:
21 juni 2024

Har du er erfaring og interesse for kvalitetsarbeid og kvalitetsrevisjoner? Har du lyst til å lede og gjennomføre kvalitetssikringsarbeidet ved materiellanskaffelser, samt bidra i risikoanalyser av leverandører? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Ved Forsvarsmateriell Investeringsavdelingen seksjon for Kvalitetssikring, er det ledig 2 stillinger som Senioringeniør og 1 stilling som Overingeniør. 
Presiser hvilken stilling du søker i søknadteksten.

Kvalitetssikringsseksjonen (KS) er kvalitetssikringsmyndighet for Forsvarsmateriells anskaffelser. KS har ansvaret for vurdering av leverandørers Ledelsessystemer for kvalitet og utfører kvalitetssikring av anskaffelser fra leverandører til det norske og andre NATO-lands forsvar.

Investeringsavdelingen har ansvar for materiellinvesteringsprosessen.  De som jobber her følger opp og støtter andre avdelinger i Forsvarsmateriell med sin spesialkompetanse knyttet til gjennomføring av investeringsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre veiledning og saksbehandling i kvalitetssikring, bidra i forespørsels- og tilbudsevaluering, og ivareta fagmyndighet kvalitetssikring.
 • Utføre nødvendig pre-kvalifisering og leverandøranalyser av aktuelle tilbydere.
 • Lede og gjennomføre kvalitetssikringsarbeidet ved materiellanskaffelser, samt bidra i risikoanalyser av leverandører.
 • Lede og gjennomføre kvalitetsrevisjoner på system, prosess eller produkt hos leverandører til forsvarssektoren, Nato-land, og andre land hvor Norge har bilaterale avtaler.
 • Evaluere og godkjenne leverandørers Ledelsessystem for kvalitet.

Kvalifikasjoner

Senioringeniør, kode 1181

 • Utdanning på minimum bachelornivå fra ingeniørhøgskole med relevant fagkrets.
 • Erfaring i kvalitetsarbeid og kvalitetsrevisjoner.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter både på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret.

  Ønskelig:
 • Kompetanse innen fagområdene elektronikk, maskin/mekanikk, kjemi, programvare eller telekommunikasjon.
 • Utdanning og kurs innen området kvalitetssikring, revisjonsledelse og/eller prosjektstyring.

Overingeniør, kode 1087

 • Utdanning på minimum bachelornivå fra ingeniørhøgskole med relevant fagkrets.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter både på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret.

  Ønskelig:
 • Kompetanse innen fagområdene elektronikk, maskin/mekanikk, kjemi, programvare eller telekommunikasjon.
 • Erfaring i kvalitetsarbeid og kvalitetsrevisjoner.
 • Utdanning og kurs innen området kvalitetssikring, revisjonsledelse og/eller prosjektstyring.

For begge stillingen kreves førerkort klasse B. Presiser hvilken stilling du søker i søknadsteksten.

Personlige egenskaper

 • Engasjert og viser høy grad av integritet.
 • Du må ha gode samarbeidsevner.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.
   

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid. Arbeidstiden er gjennomsnittlig 37,5 timer i uken inkludert betalt spisepause.
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Les mer på https://www.spk.no/
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kr 692 400,- til kr. 870 900,- brutto pr.år. Overingeniør kode 1087 fra kr. 584 500,- til kr. 720 100,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Les mer på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Kolsås
Enhet: Investeringsavdelingen
Søknadsfrist:
21 juni 2024
For mer informasjon, kontakt
Ole Petter Ingebretsen
Tittel: sjefsingeniør
Telefon: 992 08 552
E-post: olingebretsen@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter!