Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og andre etater i forsvarssektoren på en ressurseffektiv måte.

Seniorkonsulent Integrert Logistikkstøtte

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
9 oktober 2022

Har du kunnskap om og interesse for maritim logistikk, og vil være vår nye medarbeider?

Maritime Kapasiteter ønsker å forbedre og videreutvikle fagområdet ILS slik at vi stadig gjennomfører mer effektive og bedre prosjektanskaffelser og forvaltning av Sjøforsvarets materiell.

Vi søker nå etter en dyktig medarbeider som har kunnskap om og interesse for prosjektarbeid til Prosjektavdelingen i Maritime Kapasiteter. Du vil inngå i et team med faste ansatte, faglige saksbehandlere og innleide ressurser som sammen bidrar med materiellanskaffelser og oppgradering av Nansen klasse fregatter, Sjøforsvarets mest komplekse fartøyer. 

Vi har også lyst ut 2 andre ledige stillinger innen fagområdet som en del av ILS-satsingen.

Om Forsvarsmateriell og Maritime Kapasiteter:
De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.
 
Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell Maritime Kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.    

Arbeidsoppgaver

 • Lede utarbeidelse av overordnet prosjektdokumentasjon, logistikk konsepter, relevante prosjektunderlag og materielldriftsplaner
 • Lede utarbeidelse av drifts-, vedlikeholds- og levetidsanalyser for prosjekter i fregattseksjonen
 • Videreutvikle seksjonens konsepter for fagområde ILS og Life Cycle Information (LCI)
 • Koordinere opplæring/kurs/trening
 • Koordinere arbeid mellom interne og eksterne aktører, både nasjonalt og internasjonalt, tilknyttet tildelt ansvarsområde

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring fra prosjektarbeid innen maritim sektor
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring med bruk av prosjektstyringssystemer og ERP-systemer som IFS og SAP
 • Erfaring fra prosjektledelse og komplekse prosjekter
 • Erfaring fra Forsvarssektoren
 • Sertifisert prosjektleder i Forsvarssektoren
 • Kjennskap til Forsvarsmateriells- og Forsvarets materiellstyringsprosesser 
Stillingsinnehaver må påregne å gjennomføre utdanning til sertifisert prosjektmedarbeider/prosjektleder i Forsvaret, hvis man ikke har denne utdanningen eller tilsvarende ved tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Høy ansvarsfølelse
 • Høy faglig dyktighet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, lønnsspenn kroner 553.500 til 661.400 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Maritime Kapasiteter har nå lyst ut 3 ledige stillinger innen ILS-fagområdet. Du kan finne de to andre stillingene ved å søke etter Maritime Kapasiteter og ILS på finn.no.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk på stillingen på Webcruiter!

Stillingsinformasjon

Sted: Bergen
Enhet: Maritime Kapasiteter
Søknadsfrist:
9 oktober 2022
For mer informasjon, kontakt
Jan Otto Hammersland
Tittel: Seksjonssjef
Telefon:
E-post: Janotto.hammersland@outlook.com

Søk på stillingen på Webcruiter!